Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda rögzítette a jelentkezők adatait a beküldött központi jelentkezési lapok alapján. Az ellenőrzések során az abszolút számok még némileg változni fognak, az viszont nyugodtan állítható, hogy a tendenciák és az arányok pontosak. 2002-ben a jelentkezési határidőig összesen 165 ezer jelentkező adott be több mint 379 ezer jelentkezési lapot. Az előző év jelentkezési számához képest ez a szám 11 %-os (több mint 16 ezer fős) emelkedést jelent. A jelentkezők többsége kihasználta a több helyre történő jelentkezés lehetőségét is, amit a több mint 379 ezer beadott intézményi jelentkezési lap jelez. Az országos átlag jelentkezőnként 2-3 jelentkezési lap. A nappali tagozatos alapképzésben 2001-hez viszonyítva jelentősen nőtt az első helyen jelentkezők száma a közgazdasági, műszaki, a testkulturális, az agrár és a tanító- és óvodapedagógus szakcsoportban A közgazdász szakcsoportba jelentkezők száma továbbra is dinamikusan növekszik.. Az összes nappali alapképzésre jelentkező fiatal 26-%-a első helyen valamilyen közgazdasági képzést jelölt meg. Az összes jelentkező 11 %-a jelentkezett első helyen műszaki képzésre, 18 %-a bölcsész szakcsoportba és 8-8 %-a az informatikai, illetve a jogi és szociális igazgatási szakcsoportba. Legnagyobb a túljelentkezés a művészeti szakcsoportban (4,2 szeres), a jogi és szociális igazgatási szakcsoportban (3,6 szeres), a közgazdasági (2,5 szeres), valamint a (klasszikus) bölcsész-1 szakcsoportban (2,6 szeres).