A Hírközlési Döntőbizottság (HDB) határozatot hozott az eTel Magyarországnak a Matáv ellen, az összekapcsolás szerződés megkötésének elutasítása miatt benyújtott panasza ügyében.

A határozat – amely ellen fellebbezni sem lehet – kimondja, hogy a Matávnak az eTel Magyarországgal szemben az összekapcsolásra vonatkozó szerződéskötési kötelezettsége 2002. január 22-e óta áll fenn, és egyben kötelezi a domináns helyzetben lévő szolgáltatót igazgatási szolgáltatási díj és az eljárás költségeinek viselésére. Lukács Tamás, az eTel Magyarország megbízott ügyvezető igazgatója a távközlési liberalizáció megvalósítása felé tett fontos lépésként üdvözölte a HDB döntését hangsúlyozva, hogy a határozat elősegíti a versenypiac előnyeinek kibontakozását az eTel vállalati ügyfelei számára, és következményeként előnyös helyzetbe juthat minden magyar előfizető is.
Az eTel Magyarország 2002 január 22-én nyújtotta be az összekapcsolásra vonatkozó ajánlatát a Matávnak, amit az tíz nappal később elutasított mondván, hogy a referencia összekapcsolási ajánlat (RIO) elfogadásáig nem áll módjában a kérdésről tárgyalni. Az eTel panaszt tett és vizsgálat indítását kezdeményezte a Hírközlési Döntőbizottságnál és a Gazdasági Versenyhivatalnál. Februárban – az eTel jelzését követően – a Hírközlési Döntőbizottság már állásfoglalást tett közzé arról, hogy a tárgyalásokat a referencia összekapcsolási ajánlat elfogadása előtt is meg lehet kezdeni.

Időközben az eTel megkötötte a magyar telekommunikációs versenypiac első, HKT-n alapuló összekapcsolási szerződését a Pannon GSM-mel. A hírközlési liberalizáció megvalósítása szempontjából úttörő jelentőségű lépéssel a két szolgáltató ügyfelei elsőként élvezhetik a közvetlen összekapcsolódás előnyeit az egymással folytatott hang- és adatforgalomban. A tranzitszolgáltató kihagyása a megbízhatóságot és minőséget növelte. Az eTel Magyarország közleményében megerősíti, hogy folyamatosan erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a piacon lévő valamennyi szolgáltatóval minél hamarabb létrejöjjenek az összekapcsolás feltételei, hiszen tényleges piacnyitásról az útvonalakat biztosító szolgáltatók közötti szerződés-kötéseket követően lehet csak majd beszélni. Ezért fogadta el a Matáv januári elutasító válaszát követően március közepén tett javaslatát a tárgyalások megkezdésére. A két fél azóta ha lassan is, de halad a megegyezés irányába.