Törvénysértőnek minősítette a bíróság, hogy a BM adatfeldolgozó hivatala személyes adatokat adott át a Millenniumi Országjáró kézbesítéséhez az Országimázs Központnak (OK). A tegnap kihirdetett jogerős ítéletet arra alapozták, hogy a kancellárián belül működő OK-nak nincs olyan, jogszabályokban megszabott feladata, amelyhez a polgárok nevét és lakcímét igényelhették volna.

Megsemmisítette a Fővárosi Bíróság kedden azt a közigazgatási határozatot, amelynek alapján a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala személyes adatokat adott át az OK-nak a Millenniumi Országjáró postázásához. A hivatal eljárása miatt egy magánszemély fordult a közigazgatási bírósághoz, amely helyt adott az indítványban foglaltaknak, vagyis jogsértőnek minősítette, hogy az OK nevek és lakcímek birtokába jutott. Az ítélet közvetve azt jelenti, hogy vélhetően nincs törvényes alap a Millenniumi Országjáró közpénzen történő előállítására és ingyenes terjesztésére sem, amire több százmillió forintot fordítanak.

Egy panaszos 2001 nyarán terjesztett be fellebbezést a Belügyminisztériumhoz az adatfeldolgozó hivatal 2001. júliusi döntése ellen, azt állítva, hogy jogosulatlanul adtak át mintegy három és fél millió személyes adatot. A beadványtevő szerint az OK-nak nincs olyan feladata, amelynek ellátásához szüksége lenne a polgárok nevére és lakcímére. A kancellária ugyanis – ezen belül működik az OK – a hatályos szabályozás szerint csak “Magyarország külföldi országképének formálásáért” felelős, bár kétségkívül ellátja a “miniszterelnök munkájával és a kormány testületi működésével kapcsolatos egyéb tájékoztatási tevékenységet” is. A hivatal azonban a “Millenniumi Országjáró olyan példányának személyre szóló postázásához szolgáltatott adatot, amelyben egyetlen szó sem esik a miniszterelnök munkájáról, illetve a kormány testületi működéséről”.

A BM önkormányzati főosztálya a fellebbezést azzal utasította el, hogy a kancellária ellátja azokat a feladatokat, “amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak”. A költségvetés “Országképépítés és tájékoztatási feladatok” címen 4,6 milliárd forintot különített el, s mindez a tárca illetékesei szerint törvényes alapot teremt a személyes adatok igényléséhez. A BM képviselője a bíróságnak benyújtott ellenkérelmében ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy “a jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettség képezi azt a tényt, amely bizonyítja az érintett polgár és a Miniszterelnöki Hivatal közötti adatfelhasználási célnak alapot adó kapcsolatot”. A Fővárosi Bíróság azonban ezt az érvelést elutasította, és – a felperes keresetével egyetértve – az államigazgatási határozatot megsemmisítette. Hasonló álláspontra jutott a korábbi adatvédelmi biztos, és éppen Majtényi László ajánlásának hatására változtatták meg a Millenniumi Országjáró kézbesítésének rendjét.