A Magyar Nemzeti Földalap Kht. átvette az állami földtulajdont annak korábbi kezelőitől – tájékoztatta Sebestyén Róbert, a kht. ügyvezető igazgatója az MTI-t. Elmondta: a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az ÁPV Rt. kezelésében álló mintegy félmillió hektár terület nyilvántartásait, szerződéseit átvezették a kht.-hez.

  • Mostantól a több százezer helyrajzi szám átnézése, a jogi ellenőrzés és a földterületek hasznosítási lehetőségeinek felmérése a feladat – közölte az ügyvezető igazgató. Sebestyén Róbert korábban szólt arról, hogy a földalap kedvező esetben az év közepén szállhat be aktívan a magyarországi termőföld-forgalomba. A kht. által kezelt terület haszonbérbe adására, értékesítésére az arról szóló szabályozás elfogadását, valamint a földvagyon tételes ellenőrzését követően kerülhet sor nyilvános versenytárgyalások útján. – A bérbeadásra, illetve értékesítésre vonatkozó szabályozást a törvény szerint a kht. március 11-i bejegyzését követő 90 napon belül kell benyújtani a földművelésügyi miniszterhez jóváhagyásra – jelezte Sebestyén Róbert. Emlékeztetett arra, hogy a kht. a kezelésében álló, de haszonbérbe nem adott területek művelésére megbízási szerződéseket köt olyan gazdálkodókkal, szolgáltatókkal, akik a művelési kötelezettség teljesítéséhez megfelelő kapacitással rendelkeznek. A nemzeti földalapról szóló kormányrendelet előírja az alap kezelésében álló föld termőképességének megőrzését, amelyet a földhivatalok helyszíni szemlével ellenőriznek – mutatott rá az ügyvezető igazgató.