A Magyar Hírlap információi szerint az Országos Rádió- és Televíziótestületen belül működő Műsorszolgáltatási Alap hiánya csaknem 1,4 milliárd. Ez a szakemberek szerint lehetetlenné teszi a médiatörvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A lap birtokába került az ORTT kebelén belül működő Műsorszolgáltatási Alap felügyelőbizottságának legfrissebb határozata. Ebből kiderült: az alap 1,38 milliárdos hiánnyal küzd, ami már lehetetlenné teszi a médiatörvényben előírt kötelezettségeinek (közszolgálati média támogatása, filmfinanszírozás) teljesítését. A felügyelőbizottság két hónapja kérte fel az alapot, hogy készítsen kimutatást az idei költségvetési előirányzatának várható alakulásáról. A hiány elsősorban a Sláger Rádió műsorszolgáltatási díjának elmaradása okozza, de hozzájárul még több műsorszolgáltató adóssága is, melyek összege meghaladja a félmilliárdot. Az ORTT-nek a bevételek növelésével egyidejűleg csökkentenie kell kiadásait is. A bizottság javasolja, hogy a műsorszolgáltatási díj növelése érdekében újabb pályázatokat írjanak ki. Az adós műsorszolgáltatókkal szemben pedig hatékony behajtást szorgalmaz az fb, valamint, ha szükséges, a szerződések felbontását, felszámolások kezdeményezését is indokoltnak tartja. Hasonlóan hatékonyabb intézkedést javasol a kötbérek, bírságok, visszatérítendő támogatások behajtására is. A grémium, a már vállalt kötelezettségeket figyelembe véve, pénzügyi terv elkészítését tartja időszerűnek, ami alapján megfontolandó az is, hogy szüneteltessék átmenetileg az újabb pályázati kiírásokat.

A legfrissebb adatok szerint a műsorszolgáltatási díjjal hat csatorna (köztük az ATV, a Filmmúzeum, a Budapest TV) tartozik, összesen 250 millió forinttal, míg a már megszűnt műsorszolgáltatók adósságával az adósság meghaladta a félmilliárdot. Az ORTT irodája a műsorszolgáltatási díjjal adósoknak fizetési meghagyást küld, amire az érintettek rendre nem reagálnak. A tévék és rádiók ilyen esetekben ugyancsak bírósághoz fordulnak, ami azt jelenti, évekig is eltarthat az eljárás. A Slágerrel szemben alkalmazott szerződésbontás és felszámolási eljárás példa nélküli az ORTT fennállása óta. Ennek oka, hogy a tulajdonosok előre közölték, hogy a rádiós piac a szerződéskötés időszakához viszonyított kedvezőtlen változása miatt nem hajlandók fizetni a vállalt koncessziós díjat, ami mára meglehetősen nehéz helyzetbe hozta a Műsorszolgáltatási Alapot és magát az ORTT-t.