A Legfelsőbb Bíróság (LB) pénteken kihirdetett jogerős ítéletében mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte a Pénzügyminisztériumot (PM) abban a perben, amelyet a Trigon Bank Rt. indított a Nádor 95 Rt. és a tárca orosz államadósság kapcsán 1998 februárjában megkötött előszerződése nyomán.

A Nádor 1998 februárjában kötött előszerződést a Pénzügyminisztériummal arról, hogy megvásárolja a volt Szovjetuniónak a Magyar Köztársasággal szemben fennálló adósságából 1999-ben törlesztésre kerülő összeget.

A Nádor helyett a Trigon helyezte letétbe teljesítési garancia céljából a 326,7 millió forint névértékű államkötvényt a Postabanknál az államkincstár javára. A Nádor azonban 1998 szeptemberében az Orosz Köztársaság pénzügyi helyzetének romlására hivatkozva elállt a szerződéstől és kérte a Pénzügyminisztériumot, utalja vissza a teljesítési garanciaként letétbe helyezett összeget a Trigonnak.

A Pénzügyminisztérium ehelyett a Nádorral szembeni egyéb követelések beszámítására használta a 326,7 millió forintot. A Nádor 2000-ben engedményezte a Pénzügyminisztériummal szembeni követelését a Trigonnak, amely aztán a pert megindította.

A Legfelsőbb Bíróság pénteki jogerős ítéletével helyben hagyta a Fővárosi Bíróság tavalyi elsőfokú döntését és kötelezte a Pénzügyminisztériumot a 326,7 millió forint, illetve annak 98 októberétől számított késedelmi kamatai megfizetésére.

Az ítélet szóbeli indoklásában a Legfelsőbb Bíróság elutasította a Pénzügyminisztérium jogi képviselőjének azt az érvelését, hogy nem is a tárcát, hanem inkább a magyar államot kellett volna perelni. Továbbá az LB kimondta, hogy az óvadékként letétbe helyezett teljesítési garanciát nem lehetett beszámítani egyéb követelésekbe.