Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága azt az egyhangú véleményt fogalmazta meg, hogy az RTL Televízió Rt. 2002. április 22-én sugárzott Mónika show című műsora megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. paragrafus (2) bekezdésében foglalt azon kötelezettséget, mely szerint “a műsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek… elleni gyűlöletkeltésre” – írja az Országos Sajtószolgálat.

A panaszbizottság fenti véleményét az indokolja, hogy a hivatkozott műsorszám a riportalany volt házastársának kifejezett tiltakozása ellenére került sugárzásra, továbbá, hogy a panaszbizottsági eljárás során bizonyítást nyert, hogy a riportalany állításai olyan valótlanságokat tartalmaztak, amelyek lehetőségére a panaszos kellő időben felhívta a műsorszolgáltató figyelmét. Összességében a panaszbizottság megállapította, hogy a kifogásolt műsor súlyosan sértette a panaszosnak a Magyar Köztársaság alkotmányában is védett személyiségi jogait, és alkalmas volt arra, hogy a panaszos személyét – kifejezett tiltakozása ellenére – közvetlen munkahelyi és lakókörnyezetében beazonosítsa.