A Korridor információi szerint Alkotmánybírósághoz fordul egy sorköteles férfi, valamint két civil szervezet, mert szerintük a törvény megkülönbözteti a kétgyermekes sorkatonák és a kétgyermekes polgári szolgálatosok bevonulási mentességét.

A 30 éves Király Zoltán négy éve szerzett jogot a polgári szolgálat teljesítésére. A helyi munkaügyi központ ugyanakkor engedélyezte, hogy a fiatalember csak az idén kezdje el a polgári szolgálatot. Időközben a férfi megnősült és született két gyermeke. Ám nemcsak a fiatalember családi állapota változott meg, hanem a sorkötelesekről szóló törvény is: 2001-től a két gyermekes sorköteleseket mentesítette a szolgálatteljesítés alól. A munkaügyi központ – amely a halasztást engedélyezte – azonban közölte Király Zoltánnal: a jogszabály rá, mint polgári szolgálatosra nem vonatkozik, így most augusztusban el kell kezdenie a szolgálatot.

A probléma abból adódik, hogy a tavalyi törvénymódosítás csak a 1993-ban készült jogszabályt írta át, de nem módosította a polgári szolgálatról szóló törvényt. Az Alba Kör szerint 2001. július 18-a előtt a sorkatonai és polgári szolgálat teljesen szinkronban volt abban az értelemben, hogy a saját háztartásban nevelt gyermekeknek ugyanolyan jogi státusuk volt, illetve a gyermekek vállalásának mindkét szolgálati formára vonatkozóan ugyanolyan jogi következményei voltak. A törvénymódosítás azonban megváltoztatta a két szolgálati forma egyenrangúként való kezelését, azaz kizárólag a sorkatonákra vonatkoztatta a “gyermekkedvezményt”. Az Alba Kör szerint mivel a módosítás elmulasztotta a kétgyermekes polgári szolgálatos apákra kiterjeszteni a szolgálatmentességet, megvalósul az emberek között hátrányos megkülönböztetés. Az Alkotmány ugyanakkor kimondja, hogy az embereknek bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

A beadvány készítői hangsúlyozzák: elfogadhatatlan, hogy a jogszabályi kedvezmények csak az egyik szolgálatteljesítő csoportra vonatkoznak. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartják, hogy a családtámogatásnak tűnő jogszabállyal értékkülönbséget tegyenek család és család között azzal, hogy a fegyveres szolgálatot vállaló családját jutalmazzák, míg a katonáskodást lelkiismereti okból elutasítóét nem.