Megújuló társasági jog: szigorúbb ellenőrzés az állami cégeknél

Új rendelkezések gátolnák meg a fantomcégek létrejöttét. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb ellenőrzése is szerepel azokban az igazságügy-minisztériumi tervekben, amelyek a társasági törvény – következő években történő – felülvizsgálatát készítik elő.

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó rugalmasabb szabályozás lehetőségét, a nyilvánosan működő tőzsdei cégeknél pedig az átláthatóság és a befektetővédelem garanciáit is vizsgálja az ősztől az igazságügyi tárca – közölte a Világgazdasággal Gadó Gábor helyettes államtitkár. Elmondta: valamennyi gazdasági társaság átláthatóságát szolgálná, ha a bejegyzési kérelem benyújtásától kezdve elektronikus irat formájában biztosítható lenne a cégiratok nyilvánossága. A tervekben szerepel az állami cégek szigorúbb kontrollját szolgáló rendelkezések kimunkálása, így például az, hogy az ilyen társaságok csakis a cégbíróság által kijelölt könyvvizsgálót vehetnének igénybe.
A fantomcégek létrejöttét megelőzendő gondolkodnak olyan megoldáson, amely – az ügyletben részt vevők személyazonosságának ellenőrzésére – az üzletrészek átruházását közjegyzői vagy ügyvédi közreműködéshez kötné.

A kft.-kkel és a zártkörű rt.-kkel kapcsolatos mai, általában kötelező jellegű szabályokat – a hitelezővédelmet biztosító paszszusok kivételével – megengedő rendelkezések váltanák fel – fejtette ki Gadó Gábor. A társaságokat a törvény mellékletében közzétett – természetesen nem kötelező – szerződésmintákkal segítenék. Ezek alkalmazása gyorsítaná – akár 8 napra is rövidíthetné – a cégbejegyzési procedúrát. Ugyancsak a gyorsabb ügymenethez járulna hozzá – egyebek közt a hiánypótlásra visszaadott kérelmek számát csökkentené – a cégbejegyzéshez szükséges okiratok teljes körű törvényi felsorolása. A tárca szerint a kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló törvény alapján megteremthető annak lehetősége, hogy a társaságok közzétételi díjkedvezményben részesüljenek a Cégközlöny-beli megjelenésért.

Régi igény az állami – illetve állami többségi – tulajdonú gazdasági társaságok hatékonyabb ellenőrzése. Törekednek egyebek közt arra, hogy az egyszemélyes állami cégeknél megszűnjék az írásos utasítással történő működtetés gyakorlata, és érvényesüljön a határozatok nyilvánosságának követelménye. Ennek feltétele a közgyűlés, a jegyzőkönyv nyilvánossága, illetve a könyvvizsgálói jelenlét, csakúgy, mint az, hogy bizonyos tranzakciók esetén kizárólag könyvvizsgálói ellenjegyzéssel hozható döntés.
A tőzsdei cégek esetében a minisztérium támogatná az értéktőzsde irányítása mellett egy olyan magatartási kódex kidolgozását, amely – a törvényi előírásokat nem igénylő – szabályozási kérdésekben szolgálna útmuta-tóul. Így segítené például a közgyűlések előkészítését, a vezető tisztségviselők díjazásának egységes kialakítását és a részvényesi jogok nagyobb védelmét. Gadó Gábor elmondta: a terveket széles körű társadalmi vitára bocsátják, és annak eredményét hasznosítják majd a társasági és a cégtörvények általános – a kormányprogramban 2003-2004-re előírt – felülvizsgálata során.