Az Országgyűlés kedden várhatóan megválasztja a Legfelsőbb Bíróság új elnökét Lomnici Zoltánnak, a testület jelenlegi elnökhelyettesének személyében.

A jelölt személyére a köztársasági elnök tett javaslatot az Országgyűlésnek, miután mind a négy parlamenti párt vezetőjével konzultált, akik egyetértettek a jelöléssel. A Legfelsőbb Bíróság elnökét az Országgyűlés titkos szavazással, az összes képviselő kétharmadának támogatásával választja meg. A jelenlegi elnök, Solt Pál mandátuma – aki tizenkét éve, 1990 óta tölti be ezt a posztot – aznap jár le. Ugyancsak megválasztja a Ház a Magyar Távirati Iroda Rt. 2-2 kormánypárti, illetve ellenzéki delegálttal kiegészülő Tulajdonosi Tanácsadó Testületének új tagjait.

Zárószavazás lesz a gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosítását célzó előterjesztésről, amely a személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezését a Magyar Gyógyszerész Kamara hatáskörébe utalja. A napirendi ajánlás szerint ugyancsak elfogadja a Ház a népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszú távú feladatokról szóló határozatot, amely szerint a parlament felkéri a kormányt, hogy a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében terjessze az Országgyűlés elé az “Egészég Évtizedének” nemzeti programját, és felsorolja ennek legfontosabb területeit.

Szerdán az Országgyűlés lefolytatja a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításáról szóló előterjesztést és a földbirtokpolitikai irányelvekről szóló határozati javaslat tárgyalását. Mint a kormányszóvivő korábban elmondta: a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosítása részét képezi a kormány száznapos programjának. Az előterjesztés tételesen felsorolja a földalapba tartozó termőföldeket; védett területek nem szerepelnek köztük. Ha a javaslatot elfogadják, a Nemzeti Földalap a jövőben nem mint közhasznú társaság, hanem mint önálló költségvetési szerv látja el a vagyonkezelési feladatokat.