Az Országgyűlés 357, illetve 360 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a házszabálytól való eltérést két, egy kormánypárti, illetve egy ellenzéki kezdeményezésű vizsgálóbizottság felállításáról szóló indítvány tárgyalása esetében.

Bőhm András és Zwack Péter (SZDSZ) A rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló testület felállítását kezdeményezte. A Dávid Ibolya és Balsai István (MDF) által szorgalmazott grémium a miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének, múltjának tényeit és következményeit vizsgálná. A házszabálytól való eltéréshez – ami lehetővé teszi, hogy a javaslatokról már a jövő héten szavazzon a Ház – a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Az Országgyűlés ma dönt a Munka törvénykönyve, a köztisztviselők jogállásáról szóló, illetve a hosszú távú egészségpolitikai folyamatosságának megőrzését célzó előterjesztés módosításáról, és lefolytatja a költségvetés módosításának részletes vitáját.