Colleen Kollar-Kotelly bírónő, akinek tiszte a jogorvoslati döntések meghozatala mellett – a trösztellenes törvények megsértésében elmarasztalt Microsoft ellen – még az is, hogy megvizsgálja, mindenben megfelel a törvényeknek az a peren kívüli megállapodás, amit novemberben a Microsoft és az ellene pert indító igazságügyi minisztérium kötött.

Nos, a bírónő bejelentette, egyik fel sem sértette meg a törvényeket, mindketten tartották magukat a törvény által előírt eljáráshoz. A bírónőnek azt kellett megvizsgálnia, hogy a megegyezés összhangban volt-e az ún. Tunney-törvénnyel, amely meghatározza, milyen lépéseket kell megtenni egy szövetségi trösztellenes eljárás megegyezéssel történő lezárásakor, biztosítandó, hogy a megegyezés minden külső kényszer nélkül és a közérdeket maximálisan szolgálva jött létre. A törvény előírja, hogy a megegyezést követő 60 napban a minisztérium gyűjtse össze a megegyezéssel kapcsolatos véleményeket, és azokat tegye közzé a kormány hivatalos kiadványában, a Federal Registerben. A Microsoft felé az volt az elvárás, hogy tegye közzé a kormányzati alkalmazottakkal folytatott minden kommunikációját (jegyzőkönyveket a tárgyalásokról, levelezés, stb.). A minisztérium a 60 napos időszak alatt 30 ezer kommentárt kapott, míg a Microsoftot többen azért kritizálták, mert úgy vélték, nem tett mindent közzé. Kollar-Kotelly ezt szóvá is tette emlékeztetőjében: “Bár a Microsoft törekedhetett volna nagyobb teljességre előterjesztésében, de mivel a törvény nem írja elő minden apró részlet közzétételét, a bíróság a Microsoft előterjesztését elegendőnek ítéli”. A 60 napos időszak alatt az American Antitrust Institute pert indított az igazságügyi minisztérium ellen, mondván állítólag visszatartott fontos dokumentumokat a megegyezéssel kapcsolatban. A minisztérium tagadja, hogy léteznének ilyen dokumentumok – s ezt az állítását a bírónő döntésében nem is vonta kétségbe. Mind a minisztérium, mind a Microsoft örömét fejezte ki a döntéssel kapcsolatban.