Az ÁPV Rt. csütörtöki igazgatósági ülésén a Tokaji Kereskedőház Rt.-nek nyújtott 2,5 milliárdos tőkejuttatás felülvizsgálatát határozták el, emellett tudomásul vették, hogy a Versenyhivatal engedélyezte a Hungaropharma privatizációját. Döntöttek a Szerencsejáték Rt. új vezetőjének személyéről, valamint az igazgatóság távozó, illetve új tagjairól is.

Az ÁPV Rt. igazgatósága csütörtöki ülésén beszámolót hallgatott meg a Tokaj Kereskedőház Rt. 2,5 milliárd forintos tőkejuttatásának felhasználásáról. Mivel a tőkejuttatás egészét elköltötte a cég, a testület szükségesnek tartotta, hogy megvizsgálják a forrásjuttatás gazdasági megalapozottságát, illetve a felhasználás hatékonyságát. A kétéves költségvetésről szóló törvény, valamint egy tavalyi kormányhatározat alapján az ÁPV a tulajdonában lévő társaságnál tavaly 2,1 milliárd forint értékben tőkét emelt, továbbá 400 millió forint értékben vissza nem térítendő támogatást juttatott a Tokaj Kereskedőháznak.

Az igazgatóság jóváhagyta a Hungaropharma Rt. új alapító okiratát, amelyet a Béres Rt., az Egis Rt., a Richter Rt. és a Magyar Gyógyszer Rt. alkotta konzorcium a tavaly októberben kelt adásvételi szerződésben már elfogadott. Az új alapító okirat a privatizációs tranzakció zárásakor lép hatályba. A mostani döntést azt tette lehetővé, hogy a Gazdasági Versenyhivatal június 13-án megadta az engedélyt a konzorciumnak a Hungaropharma feletti irányítás megszerzéséhez. Az ÁPV igazgatósága alapítói határozattal döntött a Szerencsejáték Rt. igazgatósági tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról. Gébler József vezérigazgató munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik. Az ÁPV a vezérigazgatói feladatokkal 2002. július 5-i hatállyal Székely Gábort bízta meg.