Csaknem hetven, börtönben született csecsemő jogai sérültek azáltal, hogy három és fél éven át mind a családügyi minisztérium, mind az Államháztartási Hivatal rosszul értelmezett egy törvényt.

Idén januárban Kiss Ferenc, egy fogva tartott asszony szabad férje az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult. Beadványában azt sérelmezte, hogy a tököli rabkórházban született szabad gyermekek nem kapnak családi pótlékot, noha a törvény szerint ez megilleti őket. Tekintettel az alkotmányos állampolgári jogokkal összefüggő visszásság gyanújára, az ombudsman azonnal vizsgálatot rendelt el, nem először. A tököli rabkórházban született csecsemők jogaival foglalkozva a biztos ugyanis már tavaly szeptemberben azzal fordult Dávid Ibolya igazságügy-miniszterhez, hogy a büntetés-végrehajtás mielőbb szüntesse meg a börtönben születettek hátrányos megkülönböztetését, és egy anya-gyermek körlet létrehozásával tegyék lehetővé a fogva tartott asszonyok és szabad csecsemőik közös elhelyezését.

Az ideiglenes körletet ugyan idén februárban Kecskeméten megnyitották, és az addig elszenvedett jogsértésekért egy kilenc hónapos csecsemőtől az országos börtönparancsnok írásban kért elnézést, ám a magyar börtöngyermekek az őket érő hátrányos megkülönböztetésektől nem könnyen szabadulnak. Az ombudsmannak ezért – bár a családi pótlék 1999. január elseje óta alanyi jogon jár – újból egy miniszterhez, Harrach Péterhez kellett fordulnia. A biztos a miniszternek írott levelében úgy érvelt, a társadalom számára minden gyermek azonos értéket képvisel, azok is, akik nem családban nevelkednek. A tárca kezdetben joghézagra hivatkozott, később a Magyar Hírlapnak elismerte, a börtönben születettek is kaphatnak családi pótlékot, ám mégsem intézkedett.

A kormányváltás után néhány héttel, június 26-án már új családügyi miniszter válaszolt az ombudsmannak. Csehák Judit abból indult ki, hogy a családi pótlékot ott használják fel, ahol a gyermek él. Ha az anya börtönben neveli a gyermekét, akkor ott. A miniszter egyúttal szükségesnek látja az idekapcsolódó kormányrendelet pontosítását, azt, hogy kimondják: a szabadságvesztését töltő anya által a börtönben gondozott gyermek saját háztartásban élőnek minősül, vagyis a pótlék jár neki. A csütörtökön lezárult ombudsmani vizsgálat végül arra a megállapításra jutott, hogy “1999. január elseje óta a bv. kórházban született és ideiglenesen ott elhelyezett gyermekek után egyetlen anya sem kapott családi pótlékot, ezáltal sérült az érintett gyermekek megfelelő szintű testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga, így a többi, szabadon születetthez képest további hátrányt szenvedtek”. Az ombudsman most arra kéri Csehák Juditot, hasson oda, és az Államháztartási Hivatal tegye lehetővé, hogy a fogva tartott anyák – méltányosságból – a családi pótlékot visszamenőlegesen is megkaphassák.