Ma tárgyalja az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága azoknak az egy hónappal ezelőtti interpellációknak az ügyét, amelyek során két kormánypárti képviselő a legfőbb ügyésznek tett fel kérdéseket, azonban a vádhatóság vezetőjének válaszait a parlament nem fogadta el.

Gusztos Péter (SZDSZ) azt kérdezte, hogy “üldözi-e a bűnt a legfőbb ügyész?”, mert szerinte a rendőrség nevetséges, önellentmondásokkal teli határozatokkal szüntetett meg nyomozásokat például a Kaya Ibrahim és Josip Tot nevéről ismert ügyekben. Polt Péter legfőbb ügyész szerint a képviselő által emlegetett konkrét ügyekben az ügyészség eleget tett alkotmányos feladatainak. Hangsúlyozta: ha a nyomozás adatai a vádemeléshez nem elegendők, akkor a nyomozást meg kell szüntetni. Keller László (MSZP) arra várt választ, hogy a legfőbb ügyész miért nem indított a Miniszterelnöki Hivatal és a Happy End Kft. között létrejött törvénysértő szerződésekkel szemben semmisséget megállapító pert. Polt Péter akkor erre úgy reagált, hogy az esetleges ügyészi perindítás nem kötelezte volna az alpereseket a törvénysértő gyakorlat megszüntetésére, és a semmisségi per az ítélet meghozataláig a kifizetéseket sem akadályozta volna meg. A két interpelláció azért került az alkotmányügyi bizottság elé, mert az azokra adott válaszokat a képviselők többsége nem fogadta el.