Az EU-csatlakozási tárgyalások ez év végéig történő lezárásához kiemelten fontos feltétel, hogy se az uniós agrárreform ügye, se a ciprusi kérdés, se pedig az ír népszavazás ne kerüljön új témaként napirendre. Erről Kovács László külügyminiszter beszélt hétfőn Budapesten, a külképviselet-vezetők szokásos nyári értekezletén. A háromnapos tanácskozáson 98 misszióvezető vesz részt.

“Magyarország EU-csatlakozása a nemzeti felemelkedés megvalósulásának legfontosabb külső feltétele” – fogalmazott Kovács László. – Jó az esély a tárgyalások év végéig történő lezárására. Ezt követően jövő áprilisban megtörténhet a csatlakozási szerződés aláírása, majd 2003 nyarán-őszén az alkotmány szükséges módosítása és a népszavazás.

A csatlakozásról

Magyarország elvárása, hogy nettó költségvetési pozíciói már az EU-csatlakozást követő első évben jobbak legyenek, mint az azt megelőzőben. Magyarországnak a jelenlegi tagállamokkal azonos jogokat, kötelezettségeket és versenyfeltételeket kell kapnia, és a pénzügyi kifizetésekre vonatkozó átmeneti időszak semmiképpen sem terjedhet túl 2006. december 31-én – véli a külügyminiszter.

NATO

A NATO kapcsán Kovács László azt hangoztatta, hogy Magyarországnak hozzá kell járulnia a szövetség új védelmi képességének kialakításához, ennek részeként fel kell gyorsítani a haderőreformot, 2006-ig meg kell teremteni a hivatásos hadseregre való áttérés feltételeit, maradéktalanul teljesíteni kell a vállalásokat és támogatni kell a NATO további bővítését.

  • Térségünk stabilizációjához erősíteni kell a kölcsönös bizalmat a szomszédos országokkal, és a múlt sérelmeit végérvényesen ki kell iktatni a napi politizálásból – szögezte le Kovács László.

Határon túl

Elengedhetetlennek tartotta Kovács László, hogy a határon túli magyarság kisebbségi jogai maradéktalanul érvényesüljenek, tagjai képesek legyenek megőrizni identitásukat és ott boldoguljanak, ahol élnek.

  • Döntést róluk csak velük – fogalmazta meg a stratégiát velük kapcsolatban a külügyminiszter. Hozzáfűzte ugyanakkor: nem jó, ha határon túli magyar politikusok részt vesznek a magyarországi belpolitikai küzdelemben.

A kedvezménytörvény végrehajtásával kapcsolatos megbeszéléseket a külügyi vezetés Románia és Szlovákia mellett egyébként Ukrajnával és Jugoszláviával is kész folytatni.

A minisztériumról

  • Semmiféle politikai tisztogatás nem zajlott, nem zajlik és nem is fog zajlani a Külügyminisztériumban – hangsúlyozta Kovács László. – A mintegy kétezer fős külügyi állományból mindössze 16-an távoztak, közülük is csak hárman felmentéssel, vagy lemondással.

A magyar külpolitikában Kovács László szerint nyoma sem lesz a nacionalista vetületnek és nem érvényesülhetnek ideológiai szempontok sem.

Kovács László bejelentette, hogy George W. Bush amerikai elnök november 6-a után, az amerikai időközi választásokat követően várja Medgyessy Péter miniszterelnököt washingtoni látogatásra.

A külügyminiszter előadásában sokrétű kapcsolatrendszert vetített előre az euroatlanti térségen kívül eső országokkal is, utalva arra, hogy ezen országokkal zajlik a magyar külkereskedelem 15 százaléka.