A Fővárosi Bírósághoz fordult az eTel Magyarország és a PanTel közös keresettel, amely megtámadja a Hírközlési Döntőbizottságnak (HDB) a Matáv összekapcsolási referenciaajánlatát (MARIO) elfogadó határozatát.

A keresetlevél a magyar távközlési előfizetők érdekeit is szem előtt tartva a MARIO-t jóváhagyó határozat felfüggesztését, végső soron hatályon kívül helyezését szorgalmazza. Ugyanezen érdekek fokozott érvényesítése érdekében kérte a két távközlési vállalat nyilvános tárgyalás kitűzését. Az eTel és a PanTel – az Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesületének (ATSZE) tagjaként – már 10 nappal ezelőtt, a HDB-határozat elfogadásakor jelezte, hogy a MARIO-t versenyellenesnek, az egységes hírközlési törvény szellemével és betűjével, valamint az európai normákkal is ellentétesnek tartják. Kormányzati beavatkozást sürgettek a volt monopolszolgáltató versenyellenes összekapcsolási árképzésének megakadályozására. Megállapításuk szerint a HDB döntése veszélyezteti a kormányzat távközlési liberalizációra irányuló szándékait, leértékeli a befektetők beruházásait hazai távközlési vállalkozásokba.

Az elfogadott összekapcsolási percdíjak ugyanis többszörösei az EU-ban a hatóságok által elfogadott és a gyakorlatban alkalmazott összekapcsolási díjaknak és a független tanácsadók által javasolt hazai költségalapú összekapcsolási díjaknak egyaránt. Az elfogadott MARIO gyakorlatilag kizárja az alternatív szolgáltatókat a lakossági piacról és az üzleti piac azon rétegéből, amely a Matáv előfizetői hálózatán keresztül veszi igénybe szolgáltatásaikat. Ez oda vezet, hogy az EU-gyakorlattól eltérően nem erősödik, hanem megszűnik a piaci verseny a hazai telekommunikációban. A HDB által elfogadott határozat nem segíti elő, hogy hazánkban mindenki számára végre eurokonform módon lehetővé váljon a távközlési szolgáltatások igénybevétele.

A keresetnek a HDB-határozat végrehajtásának felfüggesztésével kapcsolatos részéről a Fővárosi Bíróságnak a kézhezvételtől számított nyolc napon belül döntenie kell. A HDB határozatának hatályon kívül helyezésével összefüggő kérdés bonyolultabb: a két távközlési vállalat igénye szerint a HDB-nek új eljárást kellene lefolytatnia olyan módon, hogy az átlátható és nyilvános legyen, az alternatív szolgáltatók alapvető információkhoz való hozzájutásának biztosítása mellett. Az eTel és a PanTel arra számít, hogy a bíróság új eljárásra kötelezi a HDB-t, ezzel az alternatív távközlési szolgáltatók számára elfogadható, a magyar távközlési versenypiac kialakulása és a távközlési előfizetők szempontjából is előnyös döntés születhet.