Jogsértést állapított meg a közbeszerzési döntőbizottság a Sportfolió Kht. közbeszerzési eljárása kapcsán. A kht.-t egymillió, a döntésért felelős ügyvezető igazgatót százezer forint bírság megfizetésére kötelezte a testület.

Az ügy előzménye, hogy a Sportfolió Kht. a kezelésébe került ingatlanokban végzendő feladatokra – többek között gondnokságra, takarításra, portaszolgálatra, őrzés-védelemre, anyagbeszerzésre és anyaggazdálkodásra – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. Erről a jogszabálynak megfelelően tájékoztatta a döntőbizottság elnökét – derül ki a testület határozatában foglaltakból – , aki jogorvoslati eljárást kezdeményezett az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen. Indoklása szerint a rendelkezésre álló iratok alapján nem volt egyértelműen megállapítható az alkalmazott közbeszerzési eljárás jogalapja. Ezért indítványozta az ajánlati felhívás jogszerűségének vizsgálatát. A kht. ajánlattételre a Future-Clean Rt.-t hívta fel. Ezzel a társasággal kötöttek szerződést az akkor a vagyonkezelésükben lévő ingatlankomplexum üzemeltetésére. A döntőbizottság a Sportfolió Kht. közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárást megalapozottnak minősítette.

Határozatukból egyebek között kiderül, hogy a kht. az Ifjúsági és Sportminisztérium 2001. december 31-én hatályba lépett rendelete szerint lett az ISM-KSI jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek – a vagyonkezelői jog kivitelével – tekintetében. Ezt a Magyar Közlöny 2001. december 22-én megjelent számában tették közzé. Ettől az időponttól kezdődően volt ismert, milyen feladatok terhelik a jövőben. Ezért – a testület szerint – a közbeszerzési eljárás megindításakor, azaz ez év május 22-én semminemű előre nem látható váratlan esemény nem következett be az ajánlatkérő számára, amely megalapozta volna a rendkívül sürgős eljárásfajta választását. A döntőbizottság indokolatlannak tartotta, hogy a kht. a szerződését ötéves időtartamra kívánta megkötni a felkért ajánlattevővel. Ilyen eljárásfajta választása esetén a jogszabály szellemével összhangban az fogadható el, hogy egy rövid átmeneti időszakra hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatnak. A hosszabb távú szerződéses jogviszonyt azonban nyílt eljárás keretében rendezi. Mivel a Sportfolió Kht. a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, a testület a minimális összegű bírság kiszabását tartotta indokoltnak.