Olaszországban hétfőtől érvénybe lép az új bevándorlási és idegenrendészeti törvény, amely a beutazások szigorítása mellett lehetővé teszi azt is, hogy az országban feketén dolgozó külhoniak rendezhessék jogi helyzetüket, ezen kívül rendelkezik arról, hogy az Európai Unión kívülről érkezettek ujjlenyomatáról mintát vegyenek a jövőben.

A Gianfranco Fini miniszterelnök-helyettes (Nemzeti Szövetség-AN), illetve Umberto Bossi közigazgatási reformügyi miniszter (Északi Liga) nevével fémjelzett új törvény ezen a napon jelent meg a hivatalos közlönyben, ezáltal hatályba is lépett. Előírásai azonban csak két hét múlva lesznek érvényesek: szeptember 9-étől kell hozzáfogni a rendelkezések megvalósításához, a törvény több részletét a kormány által még kidolgozandó végrehajtási utasítások szabályozzák majd. A Fini-Bossi törvény gerincét a bevándorlási hullám fokozottabb ellenőrzése, szabályozása alkotja. Aki az Európai Unión kívülről érkezik megélhetést keresni az olasz csizmára, annak már eleve munkaszerződéssel kell rendelkeznie, ennek alapján kötik meg vele a “megállapodást” a tartózkodási engedélyről. A jobbközép kormány így akarta tompítani a hazai munkavállalók félelmeit, mivel egyes kimutatások szerint az olaszok egyharmada saját állása legnagyobb veszélyeztetőinek tekintik a bevándorlókat.

Az új törvény pontosan meghatározza, hogy a külhoni munkavállaló családtagjai közül kik csatlakozhatnak hozzá Olaszországban. A feleségen kívül automatikusan vele élhet minden kiskorú – vagy önmagát ellátni képtelen nagykorú – gyermeke. A munkavállaló csak akkor veheti magához szüleit, ha azoknak saját hazájukban nincs több olyan gyermekük, aki gondoskodni képes róluk. Szeptember 9-től minden olyan – EU-n kívüli – idegentől ujjlenyomatot vesznek, aki tartós munkavállalásra kíván berendezkedni, és ezért tartózkodási engedélyért, vagy már meglévő engedélyének meghosszabbításáért folyamodik az olasz hatóságokhoz. Ez vonatkozik nemcsak a kétkezi munkát vállaló marokkóira vagy albánra, hanem például a külföldről származó labdarúgóra, a Rómában szolgálatot teljesíteni készülő papra vagy a külföldi sajtóorgánumok tudósítóira is.

Az új rendelkezések ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a családoknál gyermekekre vigyázó vagy betegeket ellátó, eddig be nem jelentett bevándorlóknak, akárcsak az olasz vállalkozók által feketén dolgoztatott idegeneknek, a jogi helyzetét rendezhessék. Szeptember 9-től a munkaadók és alkalmazottaik együttesen tölthetik ki a több mint tizennégyezer postahivatalban és a rendőri hivatalokban rendelkezésre álló kérdőívet. A családoknál szolgáló gyermek-, illetve betegfelügyelők után az alkalmazónak 330 eurót, a feketén dolgozók után pedig a vállalkozónak 800 eurót kell befizetnie. Ez az összeg egyebek között három havi társadalombiztosítási járulékot fedez, tekintettel arra, hogy csak azok a bevándorlók válhatnak törvényes munkavállalóvá, akik legalább három hónapja dolgoznak az adott helyen.