Rövidesen a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amelynk alapján lehetővé válik, hogy a jövőben a férfiak is felvehessék feleségük családnevét a házasságkötés után. Korábban ez csak a feleségek joga volt, az Alkotmánybíróság azonban ezt jogellenesnek nyilvánította. A gyerekek ezentúl az anyjuk nevét is kaphatják.

Benyújtotta a parlamenthez az Igazságügyi Minisztérium azt a törvénymódosítást, amelynek alapján a jövő évtől a férfiak is felvehetik feleségük családnevét. A módosítás szerint a férjnek két lehetősége van a házasságkötés után: a felesége családi nevéhez kapcsolja saját keresztnevét, vagy továbbra is a maga teljes nevét viseli. A jelenleg érvényben lévő, 1952-es törvény szerint csak a feleség veheti fel férje vezetéknevét, ezt azonban az Alkotmánybíróság jogellenesnek nyilvánította. Az Alkotmánybíróság határozata szerint ez a gyakorlat nem felel meg annak a ’82-ben kihirdetett törvényerejű rendeletnek, mely szerint minden, a nőkkel szembeni megkülönböztetést fel kell számolni.

Új – mindkét nemet érintő – lehetőség, hogy a jövőben a házasulók a családi nevüket összekapcsolhatják, hozzáfűzve utónevüket. A kettős családi név lesz tehát a közös házassági nevük. Annak sem lesz akadálya, hogy csak az egyik házasuló válassza a kettős házassági nevet. A módosítások nemcsak a jövőre nézve érvényesülhetnek, a korábban megkötött házasságban élők is módosíthatják nevüket az új törvénynek megfelelően.

Módosul a gyermek nevére vonatkozó szabályozás is. A gyerek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság ideje alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti, és a gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet. A törvénymódosítási javaslat ősszel kerül a parlament elé, és várhatólag 2002. december 15-én lép hatályba.