Az Országgyűlés kedden 214 igen szavazat, 125 ellenvoks és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a választási eljárásról szóló törvény – kétharmados többséget igénylő – módosítását, ami lehetővé tette volna, hogy a közigazgatási szerveknél nem közszolgálati jogviszonyban dolgozók is segíthessék a választások lebonyolítását.

Az alkotmányügyi bizottság önálló indítványát előadó Vastagh Pál (MSZP) elmondta: a törvényjavaslattal, amely nem először kerül a parlament elé, azt kívánják elérni, hogy mindazok, akik tavaly július óta nem minősülnek köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, de az önkormányzati, illetve a központi igazgatásban dolgoznak, segíthessék a helyhatósági választás lebonyolítását. Lamperth Mónika belügyminiszter jelezte, a kormány támogatja módosító javaslatot. Puszta Béla (MSZP), a törvényjavaslatot támogató önkormányzati bizottság előadója rámutatott: technikai jellegűnek tartják a módosítást, ami már az önkormányzati választással kapcsolatos feladatok ellátásában is jelentős segítséget jelentene.

Tóth Imre (Fidesz) az önkormányzati bizottság kisebbségi véleményét ismertetve elmondta, szerintük a választójogi törvényhez csak egységesen ésszerű és szabad nyúlni, “a csoportból szálanként kiszedni bizonyos elemeket veszélyes”. Salamon László (Fidesz) képviselőcsoportja álláspontját ismertetve megjegyezte: kétségtelen, hogy a módosító javaslat valós problémát kíván rendezni és arra helyes választ is kíván adni. – A mi gondunk nem is azzal van, ami ebben a javaslatban szerepel, hanem azzal, ami nincs benne – tette hozzá. Rámutatott: az idei országgyűlési választások számos, a választási eljárási törvénnyel kapcsolatos problémára irányították rá a figyelmet. Elfogadhatatlannak tarják, ahelyett, hogy ezekben a kérdésekben a jogalkotó munka és az ehhez szükséges egyeztetések megkezdődtek volna, az előterjesztés egyetlen, a többihez képest kis jelentőségű részkérdés megoldására tesz csupán javaslatot.

  • Ezt az eljárást a választási eljárási törvénnyel kapcsolatos feladataink megkerülésének, a megoldások elodázásának, egyszerű látszat- és pótcselekvésnek tartjuk, amihez elvi okokból akkor sem biztosíthatjuk partnerségünket, ha a javaslatban érintett gond valóságos probléma – fogalmazott az ellenzéki honatya. Vastagh Pál reagálásában jelezte: senki nem hiszi, illetve feltételezi azt, hogy ez a javaslat pótolná a választási eljárási törvény egészének áttekintését. Hozzátette: senki nem gondolhatja azonban komolyan, hogy néhány hónap alatt egy ilyen általános revíziót el lehetne végezni; az önkormányzati választás azonban október 20-án lesz, és annak a több tízezer embernek, aki a választási irodákban dolgozik, komoly segítséget jelenthetne ez a módosítás.