A kormány szándéka szerint megváltozik a gépjárműadó rendszere, és 2004. január 1-jétől már egységesen, 100 kilogrammonként ezer forintot kell fizetni erre az adónemre – derül ki az adótörvények módosítására az Országgyűlésnek beterjesztett javaslatból.

A törvényjavaslat szerint jövő év január 1-jén a gépjárműadó minimális mértékét 600 forintról 800 forintra emelik, miközben a felső határ változatlan marad. Ez az adómérték emelkedne majd ezer forintra 2004. január 1-jén. A javaslat részletes indoklása szerint a nagyobb települések már jelenleg is 800-900 forintos gépjárműadót alkalmaznak, így a mostani intézkedés a gépjárműveknek legfeljebb 50 százalékát érinti majd. Az indoklás hangsúlyozza, hogy miután 2004. január 1-jén megszűnne az önkormányzatok adómérték megállapítási jogosítványa, ez feloldaná azt az anomáliát, hogy azonos adóalapú adótárgyak után egyes településeken más más adómérték alapján kell adózni. Az indoklás megemlíti azt is, hogy egyes vállalkozásokat az alacsonyabb adómérték arra ösztönzött, hogy valós gazdasági tevékenység nélküli telephelyeket létesítsenek.

A kormány által az Országgyűlésnek beterjesztett, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosítása szerint számos illeték emelkedik jövőre. A javaslat részletes indoklása szerint ezt az ár- és értékviszonyokban bekövetkezett változások teszik szükségessé. Módosul az örökösödési illeték. Az ingyenes vagyonszerzéseknél – öröklés, ajándékozás – szakít az eddigi lineáris elvonással és a 15 millió forint forgalmi érték feletti értékrészekre magasabb kulcsokat állapít meg. Öröklés esetén az illeték általános mértéke az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásban eltartott szülő nélküli unokája esetén 15 millió forintig 11 százalék, a 15 millió forint feletti résznél 15 százalék lesz. Az első csoportba nem tartozó unoka, nagyszülő és testvér esetén 15 millió forintig 15 százalékra, az afölötti rész után 21 százalékra változik. Más örökösöknél a 15 millió forint alatt 21, afölött 30 százalék lesz az illeték.

Az örökléssel lakástulajdont szerzők illetéke az első csoportba tartozóknál 15 millió forintig 2,5 százalék, afölött 6 százalék, a második csoportnál 15 millió forintig 6 százalék, afölött 8 százalék, míg a harmadik csoportnál 8, illetve 12 százalék lesz. Ajándékozásnál az első csoportba tartozó megajándékozottnak az illeték általános mértéke 11, illetve 18 százalék, a lakástulajdon-szerzésnél 5 és 8 százalék lesz. A második csoport esetében az általános mérték 15 és 21 százalék, a lakástulajdon-szerzés után 8, illetve 10 százalék. A harmadik csoportba tartozó megajándékozottaknak 15 millió forintig 21, afölött 30 százalék az illeték általános mértéke, míg lakástulajdon esetében 10 és 21 százalék. A gépjárműszerzési illeték köbcentiméterenként 10-ről 13 forintra nő a kormány által beterjesztett javaslat alapján. Emelkednek a tételes összegű államigazgatási eljárás illetékei. Az általános mérték 1.500 forintról 2.000 forintra emelkedik, így a fellebbezés, ha értéke pénzben nem állapítható meg, 4.000 forintos illeték fizetését követeli meg. Érték megállapíthatósága esetén az illeték 4.000 forinttól 400 ezer forintig terjedhet. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke 10 ezer forintra nő.

A postaköltség a duplájára, 200 forintra nő, mivel a száz forint alatti illetékbélyegek megszűntek. Ugyanakkor alapvetően nem változnak az okmányok kiadása után fizetendő illetékek, kivéve a sürgősségi eljárást útlevélkiadásnál, amiért a jövőben a rendes eljárási illeték kétszeresét 8, illetve 12 ezer forintot kell majd fizetni – az indoklás szerint az útlevelek 25 százalékát ilyen módon kérték. Jelentősen megemelkednek a bírósági illetékek. A házassági bontóper illetéke például 7-ről 10 ezer forintra nő. Ha az eljárás értéke nem megállapítható, helyi bíróságon peres eljárás illetéke az eddigi 9 ezer forintról 15 ezer forintra emelkedik, minimális összege 5-ről 7 ezerre, a maximális 750 ezerről, 900 ezerre nő. A cégbírósági eljárások illetéke is emelkedik, a cégkivonat elkészítése például 5 ezer forintra, a cégbizonyítványé 3 ezer, míg a cégmásolaté 7 ezer forint lesz.