Nyitottak voltak a felek egymás érvei iránt azon az egyeztetésen, amelyet az oktatási tárca illetékesei folytattak a jászladányi alapítványi és önkormányzati iskola képviselőivel, valamint a települési önkormányzat oktatási bizottságának elnökével kedden Budapesten.

Ezt Magyar Bálint oktatási miniszter mondta el rögtönzött sajtótájékoztatón, miután saját kezdeményezésére közel másfél órás megbeszélést folytatott az érintettek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen kialakult helyzetről. Közölte: a minisztérium a jászladányi iskola képviselőinek nyolc pontból álló integrált oktatást segítő csomagot ajánlott fel. Ennek része önfejlesztő iskolaprogram, multimédiás számítógépek és internet biztosítása, az idegennyelv-oktatás megerősítése és a továbbtanulást segítő projekt. Magyar Bálint tájékoztatása szerint azt kérték az iskolák vezetőitől és az oktatási bizottság elnökétől, jelezzék, milyen mértékben tartanak igényt az oktatásfejlesztő csomagra, illetve nekik milyen javaslataik vannak a probléma megoldására. Magyar Bálint elmondta: határidőt nem szabtak a válaszadásra. Hozzátette: a program költségvetési háttere rendelkezésre áll. Szavaiból kiderült: Jászladányban az önkormányzati iskolában továbbra is elkülönített osztályokban tanulnak az alapítványi és az önkormányzati iskolába beiratkozott gyerekek; ennek a helyzetnek az azonnali megszüntetése azonban hihetetlen indulatokat váltana ki.

  • Ha az érintettek pozitívan válaszolnak a programra, akkor annak elemei a lehető leggyorsabban be tudnak indulni – mondta a miniszter. Az azonban az iskola döntése, hogy az integráció hogyan valósul meg. A tárca vezetője szerint a településen külön problémát jelent, hogy csak nyolc osztály működik. Közlése szerint felvetődött annak lehetősége is, hogyan lehetne a szakiskola, illetve a szakközépiskola irányába fejleszteni a képzést. Magyar Bálint szerint a feszültségek meglehetősen nagyok nemcsak a szülők és az iskola vezetése között, hanem az önkormányzaton belül is. Az ügy előzménye, hogy szeptember 1-jén annak ellenére megtartották a tanévnyitó ünnepséget a jászladányi alapítványi iskolában, hogy az oktatási miniszter korábban jelezte: az Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola nem kezdheti meg működését, mert nem minősül közoktatási intézménynek, működéséhez hiányoznak a jogszabályban előírt feltételek.

Az alapítványi iskola 205 diákját és tanárát ezt követően átvette az önkormányzati oktatási intézmény, miután megérkeztek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal, valamint az oktatási tárca azon állásfoglalásai, amelyekben közlik, hogy a felügyeleti hatóság megsemmisítette a helyi jegyző által az alapítványi iskolának kiadott működési engedélyt. Jászladányban a települési és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat között csaknem két éve tart a vita az alapítványi iskola felállítása miatt, amelyet azért szeretne a falu működtetni, hogy inspiráló környezetet biztosítson a valóban tanulni akaró fiataloknak. A romák viszont úgy vélekednek, hogy az általuk elitnek minősített iskola létrehozásával az ottani, tandíjat megfizetni nem tudó, ám tehetséges cigánygyerekek hátrányba kerülnek a tanulásban.