Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese júliusban vizsgálatot kezdett annak tisztázására, hogy a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos rendőrségi eljárások okoznak-e alkotmányos visszásságot.

Mint az ombudsman elmondta: a nyári demonstrációsorozat indította arra, hogy vizsgálni kezdje, hol az a pont, ami már túl van a szabad véleménynyilvánítás határán. Takács Albert a vizsgálat során kérdéseket intézett a rendőrfőkapitányhoz is.

Salgó László országos rendőrfőkapitány az ombudsmannak küldött válaszában kifejtette: a rendőrség számára egyértelműbbé válna és a jogbiztonságot is szolgálná, ha a jogalkotó a gyülekezési törvény módosításával bizonyos tiltó rendelkezéseket hozna. Szerinte a módosítással meg lehetne tiltani, hogy adott népképviseleti szervek (így különösen a parlament) és bíróságok (például a Legfelsőbb Bíróság) épületénél és annak közvetlen környezetében nyilvános rendezvényeket tartsanak. Salgó szerint ugyancsak indokolt lenne, ha a törvényben meghatározott előzetes bejelentés háromnapos határidejét legalább nyolc napra emelnék.