Közel 900 millió forint értékű, PHARE-támogatással megvalósuló bírósági informatikai fejlesztésről szóló szerződést írt alá az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) a számítástechnikai alkalmazásfejlesztés tárgyában kiírt pályázat nyertes cégével hétfőn.

Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke a magyar bíróságok történetének legnagyobb informatikai beruházása alkalmából tartott sajtótájékoztatón rámutatott: a hazai bíróságok informatikai eszközellátottsága a magyar közigazgatás szervezetrendszerének átlaga alatt van, pedig a bírósági informatikai fejlesztés különösen fontos Magyarországon, ahol a lakosság számához viszonyított bírósági ügyszám tekintetében Európa legleterheltebb bíróságai működnek. Lomnici Zoltán elmondta: az év első felében 620 ezer ügy futott be a bíróságokra. A tisztességes és időben el nem húzódó tárgyaláshoz való jog alapvető emberi jog, azonban ilyen leterheltség mellett nehéz gyorsan és hatékonyan intézni az ügyeket. – Alapvető érdek, hogy a bíróságok munkájával kapcsolatos kifogások megszűnjenek. Az EU is jelentős összegekkel támogatja a magyar bíróságok informatikai fejlesztését – fogalmazott az OIT elnök. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bíróknak napi ítélkezéshez a jelenlegi közel 10 ezer magyar jogszabály mellett mintegy 100 ezer oldalnyi EU-joganyagot is figyelembe kell majd venniük. Ez pedig csak az informatika segítségével oldható meg.

Hozzátette: a döntéshozatalnál a bíróknak gyakran át kell tekinteniük a Legfelsőbb Bíróság elvi döntéseit és jogegységi határozatait is. A számítógép az ilyen adatok felhasználása mellett az időbeli visszatekintést is egyszerűsíti, hiszen nem egyszer előfordul, hogy egy korábbi, ma már nem hatályos jogszabályt is alapul kell venni egy ítélet meghozatalánál. Lomnici Zoltán közölte, hogy jelenleg körülbelül 5 ezer számítógép üzemel a különböző bírósági szervezeteknél. A számítógépes hálózat eddig a megyei szintig volt kiépítve, körülbelül 500-an fértek hozzá az internethez és tudtak elektronikusan levelezni. Mind az informatikai felzárkózás, mind pedig az EU-csatlakozásra való felkészítés érdekében a bírósági szervezetek három PHARE-támogatást nyertek el, melyből kettő támogatja az informatikai fejlesztést több mint kétmilliárd forint értékben. Ez az összeg társfinanszírozás keretében áll rendelkezésre, 47 százalékát az Európai Unió finanszírozza, 53 százalékot a bírósági költségvetésből kell biztosítani. A most aláírt szerződés a számítógépes alkalmazás-fejlesztésre vonatkozik. Az infrastruktúra kiépítése jelenleg befejezés előtt áll, november-december folyamán történik meg a végleges üzembehelyezés – foglalta össze a főbíró.

Beszámolt arról is, hogy a PHARE-beruházás során mintegy 1200 újabb számítógépes munkahelyet alakítanak ki a helyi bíróságokon, így mind a 111 helyi bíróságon elérhetőek lesznek az európai igazságügyi információs rendszerek. Minden helyi bíróság be lesz kötve az országos hálózatba, s minden bíró használhatja a világhálót és az e-mailt. Az alkalmazói programok fejlesztésével – melyre a támogatásnak mintegy fele jut – egy jóval magasabb integráltsági szintre emelkedik az ítélkezési tevékenység informatikai támogatottsága. A sajtótájékoztató háttéranyaga szerint a megvalósítandó integrált bírósági rendszer az ítélkezési munkát több módon is támogatja majd: megoldja az ítélkezési folyamatot végigkísérő adminisztráció automatizálását az ügy indulásától az ítélethozatalig, az állampolgároknak elérhetővé teszi az országos bírósági adatbázisokat, és kialakítja a társintézetek közötti közvetlen elektronikus kapcsolatot. A rendszer megvalósítja a bírósági szervezetek racionális működtetését szolgáló vezetői információs rendszert is.

Az állampolgár szempontjáról lényeges, hogy a bírók adminisztrációs terhének csökkentésével rövidül az ügyek átfutási ideje. Elektronikus ügyintézési koncepciót alakítanak ki 2003 végéig, amelyben meghatározásra kerülnek azok az eljárások, amelyek alkalmazásával közelebb kerülhetünk az úgynevezett “e-bírósághoz” – tájékoztat a háttéranyag. Újságírói érdeklődésre Lomnici Zoltán közölte, hogy az infrastruktúra és az alkalmazásfejlesztés teljes költségei mintegy 8,25 millió euróra rúgnak. Ebből az idén szükséges forrásokat tudta biztosítani a bírósági költségvetés, de a rendszer fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a költségvetés jövőre is megadja az igényelt összeget. A társfinanszírozási rendszer alapja ugyanis az, hogy az uniós pénzek mellett biztosítva legyen a saját hozzájárulás is a költségekhez.

Ezzel összefüggésben Lomnici Zoltán rámutatott: lényeges, hogy a bíróság mint külön hatalmi ág maga terjessze be költségvetési igényeit a parlamentnek. Szerinte az EU is támogatja azt a megoldást, amely szerint a kormány változtatás nélkül terjesztené be a bíróság által kialakított költségvetést a parlamentnek, és így a végrehajtó hatalmi ág nem befolyásolhatja a bíróság számára megítélt összegeket. A benyújtást követően még van mód a korrekcióra, a parlamenti bizottságok vitatják meg a benyújtott tervezetet. Ezenkívül az Állami Számvevőszék is ellenőrzi a benyújtott javaslatot. A költségvetés egészéhez képest aránylag kis összegre rúg a bírósági fejezet. – Mindez tulajdonképpen egy gesztus lenne a végrehajtás és a törvényhozás részéről a harmadik hatalmi ág, az ítélkezés felé, ugyanakkor hangsúlyozná a bíróság függetlenségét és egyenrangúságát a másik két hatalmi ággal – tette hozzá a Legfelsőbb Bíróság elnöke.