Pert indított a Legfőbb Ügyészség azért, hogy helyezzék hatályon kívül Ragáts Imre tévéalelnök megbízásának cégjegyzékbe történt bejegyzését. Az ügyészség álláspontja szerint jogszabályt sértett a bejegyzés, mivel a cégbírósági végzésben szereplő dátumnál később szűnt meg a korábbi elnök, Mendreczky Károly elnöki jogköre, és az elnök felmentéséről nem döntött a kuratórium.

Jogszabálysértő Ragáts Imre elnöki feladat- és jogkörben eljáró ügyvezető alelnöki megbízásának cégjegyzékbe történt bejegyzése – állapította meg október 1-jén kelt állásfoglalásában a Legfőbb Ügyészség (LÜ). Az ügyészség a változást bejelentő végzés hatályon kívül helyezéséért pert indított a Fővárosi Bíróságon.

A Magyar Televízió jelenlegi vezetőjének cégjegyzéki bejegyzése ügyében Ékes Ilona, az MTV Közalapítvány kuratóriumának társadalmi delegáltja fordult a Legfőbb Ügyészséghez. A dokumentumból az is kiderül, hogy a LÜ álláspontja szerint a támadott cégbírósági végzésben megjelölt időpontban, 2002. július 16-án nem, csak annál később szűnhetett meg az elnöki jogviszony lemondással, illetve Mendreczky Károly, az intézmény korábbi vezetője felmentéséről az MTV kuratóriuma nem döntött.

Az ügyészség utalt arra, hogy az aznapi elnökségi ülésen Mendreczky Károly a tisztségéről lemondott, s e tény bejelentésének tekintették a tévéelnök és a kuratórium vezetője által korábban kötött határozott idejű megbízási szerződés időpont-módosítását is. A LÜ emlékeztet arra is, hogy “a vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megbízatásáról már ezt megelőzően gondoskodott”.

Az ügyészség hozzáteszi, a lemondás hatályossá válásáig a vezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve azok megtételében köteles részt venni, s megjegyezi: Mendreczky Károly utódjáról a kuratórium hatvan nap alatt nem döntött, így lemondása a bejegyző végzés meghozatalának időpontjában nem lehetett hatályos.