Hétfőn folytatódik a Legfelsőbb Bíróságon az a polgári per, melyben a felperes Legfőbb Ügyészség kéri az alperes ÁPV Rt. és a jogásznő között több mint hat éve megkötött két sikerdíjas megbízási szerződés semmisségének kimondását, mert azok álláspontja szerint jogszabályba és jó erkölcsbe ütközőek.

A két szerződés alapján összesen 804 millió forintos sikerdíjban részesült Tocsik Márta, ám ha a bíróság kimondja a szerződések semmisségét, a pénzt vissza kell fizetni. A Fővárosi Bíróság a több mint fél évtizede folyó polgári perben tavaly kihirdetett első fokú, nem jogerős ítéletében elutasította a Legfőbb Ügyészség keresetét. Szóbeli indoklásában úgy fogalmazott: a megbízási szerződések jogszerűek voltak, nem ütköztek a jó erkölcsbe, és az sem jelenthető ki, hogy Tocsik Márta nem végzett munkát.

Az ügyészség a szerződések semmisségének kimondása érdekében fellebbezett a Fővárosi Bíróság döntése ellen, így került a polgári per másodfokon a LB elé. Tocsik Márta ügyvédje a másodfokú eljárásban az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte és becsatolta egy, a jogásznő és az adóhatóság közti perben a LB másik tanácsa által meghozott döntést, amelynek indoklása azt tartalmazza: a jogásznő elvégezte a vállalt munkát, az általa kiállított számlák valós teljesítést takarnak. A két vitatott megbízási szerződésben a jogásznő vállalta, hogy peren kívüli egyezségek keretében minél alacsonyabbra alkudja le azt az összeget, amit az ÁPV Rt.-nek kell kifizetnie az önkormányzatok részére a privatizált állami vállalatok belterületi földjeinek ellenértékeként.

Tocsik Márta a megbízási szerződések szerint a kifizetendő összeg csökkentésének, a tiszta megtakarításnak az arányában kapott sikerdíjat. Tocsik Márta a polgári és a büntető eljárásban egyaránt azt hangsúlyozta: érdemi munkát végzett, és semmi törvénybe ütközőt nem követett el. Ugyanakkor a Fővárosi Bíróság büntetőperben eljáró tanácsa a megismételt elsőfokú eljárásban 2002. március 18-án kihirdetett nem jogerős ítéletében a csalással vádolt Tocsik Mártát bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés miatt 4 év letöltendő börtönbüntetésre, továbbá 640 millió forint vagyonelkobzásra ítélte.

Akkor 3 év 6 hónapra ítélték hűtlen kezelés bűnsegédjeként Liszkai Pétert, az ÁPV Rt. egykori vezető jogászát, tettesként pedig 4 év 6 hónapra Szokai Imrét, a privatizációs szervezet volt elnökét. Igaz, a korábbi első fokú eljárásban 1999-ben a Fővárosi Bíróság egy másik büntető tanácsa bűncselekmény hiányában felmentette Tocsik Mártát és az ÁPV Rt. egykori vezetőit a vádak alól. Az akkor hozott ítéletet azonban az LB megalapozatlanság, felderítetlenség miatt 2000-ben hatályon kívül helyezte, így került sor a megismételt elsőfokú büntetőperre a Fővárosi Bíróságon.