A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság hétfőn két jogerős ítéletet hozott Jászladány önkormányzatának azon határozatairól, amelyek az ottani alapítványi általános iskolával kapcsolatosak; az ügyben felperes a megyei közigazgatási hivatal volt.

Az ítéletek közül az első azt mondja ki, hogy a bíróság az önkormányzati iskola egy részének bérbeadását törvényesnek találta. A bíróság jogerős ítéletében rámutatott: a helyi önkormányzat nem sértette meg a törvényt azzal, hogy a cigány önkormányzat véleményének kikérése nélkül adta bérbe tíz évre az állami iskola épületének egy részét az alapítványi iskola számára. Az indoklásban elhangzott: miután Jászladányban nem folyik államilag elismert és támogatott kisebbségi oktatás, így az iskola bérbeadásához nem kötelező kikérni a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértését. A bíróság aláhúzta, mivel nem tulajdonosi vagy fenntartói jog átadásáról volt szó, így az önkormányzat eljárása és határozata nem sértette meg a törvényeket.

A bíróság másik jogerős ítélete azonban hatályon kívül helyezte a nagyközség önkormányzatának azt a határozatát, amelyben tárgyalási feltételeket kötött ki a cigány kisebbségi önkormányzat részére. A helyi roma kisebbségi képviselő-testület még ez év februárjában írt levelet a települési önkormányzathoz, és azt kezdeményezte, hogy az évek óta felhalmozódott és elmérgesedett roma-magyar konfliktusok okairól és a megbékélés lehetőségeiről tárgyaljanak. A képviselő-testület válaszában kikötötte: csak akkor hajlandóak a roma-kisebbség tagjaival bármiről is szót váltani, ha a romák szószólói visszavonják a megyei napilapban megjelent és a rádióban elhangzott sértő nyilatkozataikat, és bocsánatot kérnek a község önkormányzatától. A bíróság ezt a határozatot jogsértőnek találta, és hatálytalanította, valamint új eljárás lefolytatására kötelezte a képviselő-testületet. Az ítélet indoklása szerint a települési és a kisebbségi önkormányzatoknak kötelező együttműködniük, így semmilyen feltételrendszer nem köthető ki a helyi egyeztető megbeszélések előtt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ítéletei ellen fellebbezni nem lehet, ám a pereskedő felek hatvan napon belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhatnak a Legfelsőbb Bírósághoz. Mint ismeretes, a megyei közigazgatási hivatal közvetlenül a tanév kezdete előtt visszavonta a helyi alapítványi iskola működési engedélyét, amelyet a nagyközség jegyzője már hónapokkal korábban kiadott. A visszavonás okaként az jelölték meg, hogy az alapítványi iskola elhelyezéséről elmaradt az egyeztetés a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. Az alapítványi iskola ellen a cigány kisebbségi testület emelt szót, és azt kifogásolta, hogy a roma gyerekek szüleinek nagyobb része nem tudja megfizetni a 3000 forintos havi tandíjat, így a fizetős iskolából kirekesztett gyerekeik további hátrányba kerülnek Jászladányban.