Titoktartásra kötelezné a pedagógusokat a közoktatási törvény módosítása a tanulók személyes adatai és minden olyan tény, adat tekintetében, amely a hivatás gyakorlása során tudomásukra jut.

A titoktartás meghatározatlan időre szólna, azaz arra az esetre is érvényes lenne, ha a tanár már nem pedagógusként tevékenykedik. A javaslat kiterjedne a nevelési-oktatási intézmények vezetőire, pedagógusaira és egyéb alkalmazottaira is. A tervezett módosítás könnyítést jelent és világos eligazítást ad a pedagógusoknak, hogy mikor, milyen adatot kötelesek elmondani a gyermekről. A jogszabály-tervezet többek között kimondja: a nevelési-oktatási intézmények a gyermekek, tanulók személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú rehabilitációs feladatok ellátásához, gyermek- és ifjúságvédelmi, iskola egészségügyi célból, bűncselekmény és szabálysértés felderítése érdekében a célnak megfelelő mértékben kezelhetik.

A szakszervezetek alapvetően pozitívan nyilatkoztak a diákok személyes adatainak védelméről. A Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet jónak találja az elképzelést, abban semmi kivetni valót nem lát. Természetes dolognak tartják, hogy adott és indokolt esetben a hatóságnak szükséges az adatszolgáltatás. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is teljesen egyetért abban, hogy a diákok személyiségi jogait illetően kötelező legyen a titoktartás. Ám meg kell határozni, hogy pontosan milyen adatok tartoznak ebbe a körbe, és hogy például a pedagógus nevelőtestületi értekezleten beszélhet-e ezekről. Azt viszont nehezen tartják megvalósíthatónak, hogy a titoktartás azután is számon kérhető legyen, ha a pedagógus már semmilyen jogviszonyban sincs az oktatási intézménnyel. A Pedagógusok Szakszervezete szerint szakértőik nem jelezték, hogy problémás lenne a tervezet ezen passzusa. Van realitása az elképzelésnek, természetes következménye a pedagógusok munkájának, hogy vannak dolgok, amelyek csak a tanárokra, az iskolára és a diákokra tartoznak.