Március 1-én 11 órára tűzte ki az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) választásának megismétlését csütörtöki ülésén az Országos Választási Bizottság (OVB).

Ficzere Lajos, az OVB elnöke közölte: a megismételt országos cigány elektori gyűlés színhelye Budapesten a Hungexpo Rt. B pavilonja lesz.

Az OVB elnöke utalt arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság (LB) megsemmisítette az OVB határozatát, amellyel jóváhagyta az OCÖ január 11-i választásának eredményét és elrendelte a választás megismétlését.

Ficzere Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy ha a március 1-jei országos cigány elektori gyűlés is eredménytelenül zárulna, akkor jogszabály szerint a választás már nem lenne megismételhető és négy évig országos önkormányzat nélkül maradna a cigányság.

Rytkó Emília, az Országos Választási Iroda (OVI) vezetője elmondta: az OVB ülése előtt konzultált a cigány szervezetek képviselőivel a választás megismétlésének technikai részleteiről, amelyek jelentős részében a tanácskozás résztvevői egyetértésre jutottak, más részeiben pedig további egyeztetést folytatnak.

Rytkó Emília tájékoztatása szerint a választás megismétlésének időpontja és helye mellett a cigány szervezetek jelenlévő képviselői megállapodtak abban is, hogy a gyűlésről napközben távozó és oda visszatérő elektorok adatait regisztrálják, így folyamatosan figyelemmel lesz kísérhető a pavilonban jelenlévők száma.

Az OVI vezetője szerint az egyeztetésen elhangzott, hogy a két legnagyobb roma szövetség egy-egy levezető elnököt állít a választásra, akiket szavazással fogadnak el a feladat ellátására.

Rytkó Emília beszámolója szerint az egyeztetésen olyan javaslat is elhangzott, hogy ne csak a megyeszékhelyekről, hanem a nagyobb városokból is induljanak buszok a választás résztvevőivel Budapestre. Hozzátette: a kérést az OVI teljesíteni tudná, de az egyik cigány szervezet ellenzi ezt az utaztatási megoldást.

Az OVB a tanácskozáson hat szavazattal kettő ellenében elutasította a Hajrá Magyarország! Mozgalom, illetve a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) termőfölddel kapcsolatos országos ügydöntő népszavazási kezdeményezései aláírásgyűjtő íveinek hitelesítését. A kezdeményezéseket azért tűzte napirendjére a testület, mert az OVB ezekkel kapcsolatos korábbi határozatait az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítette és új eljárásra utasította a testületet. Az OVB korábban hitelesítette a Hajrá Magyarország! Mozgalom aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát és az azon szereplő kérdést, amelynek szövege: “Egyetért-e azzal, hogy külföldi magánszemély termőföld- és védett természeti terület tulajdonjogát az Európai Unióval kötendő csatlakozási szerződésben megállapított átmeneti mentesség lejártáig ne szerezhesse meg?”.

Az OVB korábban is megtagadta viszont a MIÉP két aláírásgyűjtő ívének hitelesítését a következő kérdésekben:

“Egyetért-e azzal, hogy uniós illetőségű állampolgár és cég csak letelepedettség, mezőgazdasági alaptevékenységű cégalapítás esetén és kizárólag haszonbérlet címén birtokolhasson termőföldet?”

“Egyetért-e azzal, hogy jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet – a magyar állam, a helyi önkormányzatok, a közalapítványok, az egyházi jogi személyek és a Földhitel- és Jelzálogbank kivételével -, valamint nem magyar állampolgárságú természetes személy termőföld-tulajdonjogát sem Magyarország uniós csatlakozásáig, sem azt követően ne szerezhesse meg?”

Az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, az OVB ezeknél a népszavazásra bocsátandó kérdéseknél nem vizsgálta meg kellő körültekintéssel, hogy azok valamennyi jogszabályi feltételnek megfelelnek-e.

Ficzere Lajos a döntésről kifejtette: az AB annak kimondása nélkül utasította új eljárásra az OVB-t, hogy alkotmányellenes vagy törvénysértő lett volna a korábbi döntés.

A három népszavazási kezdeményezésről újonnan tárgyalva az OVB több tagja felhívta a figyelmet arra, hogy az időközben módosított alkotmányban április 12-re az Országgyűlés népszavazást írt ki az európai uniós csatlakozásról, amely érinti a csatlakozási szerződést, benne a földkérdést.

Március 1-jét fogadták el a megismétlendő országos cigány elektori gyűlés időpontjának az Országos Választási Irodával folytatott csütörtöki egyeztetésen a nagyobb roma tömörülések vezetői – erről Kövesi Vilmos, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (CSZOSZ) alelnöke tájékoztatta a megbeszélést követően az MTI-t.

Nem sokkal e megbeszélést követően az Országos Választási Bizottság a választás kezdő időpontját 11 órára tűzte ki.

Mint Kövesi Vilmos elmondta, a találkozón egyezség született arról is, hogy – miután a január 11-i elektori gyűlésen a Demokratikus Roma Koalíció (DRK) számos szimpatizánsa fehér sállal, szegfűvel jelent meg az ülésteremben – a megismételt választáson egyik erő szimpatizánsai sem használnak majd “megkülönböztető jelzéseket”.

A DRK-hoz tartozó CSZOSZ alelnöke közölte azt is, ők Benga Oláh Tibort javasolták az ülés levezető elnökének, “tartalékként” pedig Pádár Lászlót nevezték meg. Hozzátette: az egyeztetésen elhangzottak szerint a Lungo Drom koalíciója a napokban jelzi, kit, kiket javasol a posztra.

Az MTI csütörtökön úgy értesült: a DRK tagszervezetei mostanra belenyugodtak, hogy a rendezvénynek ismét a Hungexpo korábban kifogásolt B pavilonja adjon otthont, így a gyűlést lebonyolító Országos Választási Irodának nem kell új – a több mint 4,5 ezer elektor befogadására alkalmas – helyszínt keresnie.