Megalakult a Közmunkatanács – közölte a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium hétfőn. A szaktárca közleményében emlékeztet arra, hogy az új testület a kormány rendeletének megfelelően a miniszter tanácsadó, véleményező, javaslattevő szerveként alakult meg, feladata, hogy feltárja és bővítse a közmunka-lehetőségeket.

A közmunkatanácsban 9 tárca képviselői kaptak helyet. Így lehetőség nyílik a közmunka programjainak, rendelkezésre álló pénzeszközeinek kibővítésére, olyan komplex programok közös finanszírozására és megvalósítására, mint például az erdőtelepítés, a gátépítés, az árvíz és belvízvédelem, az utak és környezetük fenntartása, rendben tartása stb. Közmunkaprogramokra az idén a tavaly tervezett összeg több mint kétszeresét, 5,6 milliárd forintot fordítanak. A tanács biztosítja az összehangoltságot a Phare-program és a hazai közmunka pályázatok céljai között. Az elnöki teendők ellátásával Sándor Lászlót bízta meg a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. A Közmunkatanács az alakuló ülésen három, az idei közmunkák szempontjából fontos kérdésben foglalt állást.

Javasolta egy új, mintegy egymilliárd forint összértékű pályázat kiírását. Ez a tartósan munkanélküli, elsősorban a roma lakosság munkába állítását segíti, megélhetését javítja. A kormány lehetővé tette, hogy a leginkább rászoruló települések kötelező önrész nélkül pályázhassanak, és előleget kaphassanak, így az eddiginél jóval több önkormányzat jelentkezésére lehet számítani. A kisebb falvak esélyeit javítja, hogy már nem kötelező legalább 100 közmunkást bevonni a programokba. Előnyt élvez ugyanakkor a legelmaradottabb 516 település, amelyek az Élhetőbb Falu Program részesei. Ez a pályázat mintegy 2000 ember számára jelent munkalehetőséget. Közmunkapályázatokat írnak ki a társadalmilag és a gazdaságilag leginkább elmaradott hét megye területfejlesztési tanácsaival a megye sajátosságainak megfelelően egyeztetve, összesen több, mint egy milliárd forint értékben. A Közmunkatanácsban helyet foglaló tárcák képviselői konzultációt folytattak arról is, hogy az ágazati lehetőségeket hogyan lehetne hatékonyabban összehangolni, és közös finanszírozású pályázatokat kiírni – ismerteti az FMM közleménye.