Az Országgyűlés kedden 195 igen szavazattal, 121 nem ellenében, 3 tartózkodással ismét, változatlan formában elfogadta az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

Az öt törvényt érintő módosítások a kihirdetés után három nappal lépnek életbe. A módosító csomag a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a családok támogatásáról, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvények változtatását foglalja magába. A módosítás a szociális alapellátás feladatainak bővítése értelmében új szolgáltatási formaként nevesíti a jelzőrendszeres házi gondozást. A jogszabály bevezeti a Szociálpolitikai Tanács intézményét, amely a szociálpolitikai döntésekkel kapcsolatos érdekegyeztető fórum szerepét töltené be. A rendelkezés értelmében az utcai szociális munka, a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely fenntartása minden 10 ezer lakost meghaladó településen kötelezővé válik.

A törvénycsomag a kiegészítő családi pótlék helyett visszaállítja a gyermekvédelmi támogatást és annak havi összegét 4200 forintról 4600 forintra emeli, január elsejéig visszamenőlegesen. A jogszabály rendelkezik a 13. havi nyugdíj folyósításának fokozatos bevezetéséről. Ennek értelmében 2003-ban egyhavi járadék 25 százalékát, 2006-ra pedig – fokozatosan növelve az összeget – egy teljes havi nyugdíjat biztosítana a jogosultaknak. A novembertől 25 százalékkal emelkednek az özvegyi nyugdíjak, ennek megfelelően a juttatásban részesülők már nem az alapjáradékuk 20, hanem 25 százalékának megfelelő összeget kapják. A törvény hatályba lépésével az unokájukat nevelő idős emberek már nyugdíjuk folyósítása mellett is felvehetik a gyermekgondozási segélyt. A módosítás emellett bővíti a fogyatékossági támogatásra jogosultak körét is. Azok a vakok személyi járadékára jogosult emberek ugyanis, akik a fogyatékossági támogatást választják korábbi ellátásuk helyett, minősítési eljárás lefolytatása nélkül tudják ezt a juttatást igénybe venni.