Keresetet nyújtott be a Vér és Becsület Kulturális Egyesület bejegyzésének törlését indítványozva csütörtökön a Fővárosi Főügyészség (FF) a Fővárosi Bíróságra.

Borbély Zoltán, a főügyészség szóvivője az MTI-nek a Népszabadság csütörtöki számában megjelent információkat kiegészítve elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészségen elrendelt vizsgálat megállapította: a 2001 februárjában alapított és 2002 májusától közhasznú szervezetként nyilvántartott egyesület egyértelműen alkotmányellenes céllal működik. Hozzátette: a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a kinyilvánított kulturális céloktól eltérően az egyesület tagjai vállaltan újfasiszta eszményeket követnek, amelyek ellentmondanak a Magyarország által is aláírt 1947-es párizsi békeszerződésben foglaltaknak. A szóvivő a kereset benyújtásának formai okaként elmondta, hogy az 1989/II. egyesülési törvény szerint egy ilyen szervezetnek minimum 10 fős tagsággal kell rendelkezni, s működése során is ennyi embernek kell részt vennie a tevékenységében. Borbély Zoltán rámutatott: a Vér és Becsület működése során nem felelt meg ennek a formai követelménynek.

A szóvivő kitért arra is, hogy Polt Péter legfőbb ügyész Újhelyi István szocialista országgyűlési képviselő által a Vér és Becsület Kulturális Egyesülettel összefüggésben hozzá intézett kérdéseire adott válaszai még a szóban forgó ügyészségi vizsgálat lezárulta előtt születtek, így nem tudta figyelembe venni annak eredményeit, és ebben az értelemben nem is állhat ellentmondásban azokkal. Az ügyészség nem végezhet vizsgálatot alkotmányellenes tevékenységnek anyagi és jogi hátteret biztosító fedőszervezetek felderítése céljából, mivel az a nemzetbiztonsági szervek feladata – tartalmazza Polt Péter legfőbb ügyész Újhelyi István MSZP-s politikusnak írt levele. A szocialista országgyűlési képviselő, a Fiatal Baloldal (FIB) elnöke korábban a Vér és Becsület Kulturális Egyesülettel kapcsolatosan intézett kérdéseket a legfőbb ügyészhez. Újhelyi István egyebek között arra volt kíváncsi, hogyan engedhették meg annak idején a Vér és Becsület neonáci szervezet bejegyzését és miként válhatott közhasznúvá az egyesület. – Miután az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, az ügyészségnek kell a bejegyzéskor és azt követően is vizsgálnia, hogy egy egyesület tevékenysége összhangban van-e a jelzett célokkal – mondta a politikus.

Levelében Polt Péter hangsúlyozta: az ügyészségnek nincsenek eszközei annak hivatásszerű felkutatására, hogy hány és mely társadalmi szervezet működhet alkotmányellenes tevékenységet támogató fedőszervként, ez a Nemzetbiztonsági Hivatal feladata. A levél szerint a Vér és Becsület Ifjúsági Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nyilvántartásba vétele jogszerű volt. A Vér és Becsület Kulturális Egyesület (VBKE) először a budai Várba, majd a budapesti Andrássy úton vonulva a Hősök terén akart “becsületnapi” megemlékezést tartani február 9-én, de a Várban az önkormányzat kulturális eseményre hivatkozva, a rendőrség pedig több alkalommal – a közlekedés akadályoztatása címén – elutasította a szervezet kérelmét. Tóth András, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő politikai államtitkár korábban az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésére álló információk szerint a Vér és Becsület volt a sződligeti, Fehér karácsony néven rendezett neonáci ifjúsági találkozó egyik szervezője.