Fegyelmi vétségek miatt azonnali hivatalvesztéssel sújtotta Szekszárd jegyzőjét a megyei jogú város közgyűlése szerdán tartott rendkívüli ülésén.

Kilián Orsolya ellen január eleje óta folyt fegyelmi eljárás azzal az indokkal, hogy alapos gyanú merült fel, miszerint a jegyző az elmúlt időszakban megszegte kötelezettségeit. A jegyzőt az eljárás idejére felfüggesztették állásából. A belső vizsgálat eredményei alapján Kilián Orsolya a közgyűlés tájékoztatása és engedélye nélkül az elmúlt két évben túllépte város költségvetésében engedélyezett hivatali létszámkeretet, így szabálytalanul használta fel a költségvetési célelőirányzatot. A jegyző terhére róható az is, hogy nem tartotta be a hivatali munkaidőre vonatkozó előírásokat, ez pedig sértette a munkafegyelmet, rossz példát szolgáltatott a dolgozók számára.

A közgyűlés szerint a Kilián Orsolya súlyos szabálytalanságokat követett el pénzügyeket érintő kérdésekben, és felelősség terheli amiatt is, hogy nem vizsgáltatta ki annak a balesetnek a körülményeit, amelynek a város tulajdonában lévő gépkocsival szenvedő alanya volt. A rendkívüli közgyűlésen Kilián Orsolya nem jelent meg, jogi képviselője azonban a fegyelmi eljárás megszüntetését kérte arra hivatkozva: a jegyző sem szándékosan, sem gondatlanul nem követett el fegyelmi vétséget. Az ügyvéd úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi vizsgálat nem felelt meg a pártatlan és tárgyilagos eljárás követelményeinek, objektív dokumentumok hiányában a közgyűlés pedig, mint fegyelmi tanács nem volt abban a helyzetben, hogy döntést hozzon az ügyben. A közgyűlés a négy órán át tartó meghallgatások és vitákat követően egyhangúlag a belső vizsgálat eredményét fogadta el, és Kilián Orsolyát hivatalvesztéssel sújtotta. A döntés azonnali hatályú.