Megalakult az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – tájékoztatta többek között a FigyelőNetet a Miniszterelnöki Hivatal. Az erről szóló törvény rendelkezik arról is, hogy aki “a levéltár illetékességi körébe tartozó iratokat” tart birtokában, 2003. február 21-éig köteles azokat átadni a Történeti Hivatalnak.

Az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló idei törvénnyel létrehozta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát.

A Levéltár kezeli azon iratokat, melyek 1944. december 21. és 1990. február 14. között az állambiztonsági tevékenységet végző magyar állami szervek működésével összefüggésben a Belügyminisztérium III-as Főcsoportfőnökségénél, ennek területi és helyi szerveinél, illetve elődeiknél, a Belügyminisztérium Határőrség Felderítő Osztályánál, valamint a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályán, a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Csoportfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Elhárító Főcsoportfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium IV. Főcsoportfőnökségén, a Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. Csoportfőnökségén, a Belügyminisztérium Külügyi Osztályánál, a Belügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztályánál, a Belügyminisztérium Belbiztonsági Osztályánál, a Belügyminisztérium Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályánál, vagy a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályánál a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének alkalmazottaival, és a “titkos”, illetve a “szigorúan titkos” állományú munkatársaival kapcsolatban, illetőleg az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságnál keletkeztek és irattári anyagába tartoztak.

A törvény minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötelezettségévé teszi a jogellenesen birtokban tartott, a Levéltár illetékességi körébe tartozó iratoknak – ideértve azok másodpéldányait és másolatait is – a Történeti Hivatalnak történő átadását legkésőbb 2003. február 21. napjáig. Aki jogellenesen birtokol a Levéltár illetékességi körébe tartozó iratot, és azt legkésőbb 2003. február 21. napjáig a Történeti Hivatal részére átadja vagy ismeretlenül eljuttatja, mentesül a jogosulatlan adatkezelés és a különleges személyes adatokkal visszaélés, illetve az államtitoksértés jogkövetkezménye alól. A jogellenesen birtokolt, e törvény hatálya alá tartozó iratok hatóság vagy bíróság előtt bizonyítékként nem használhatók fel.