Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények miatt 23.432 ember bűnösségét mondták ki a bíróságok 1991. és 2000. között, ez a jelzett időszakban elítélt 757.736 felnőtt mintegy 3 százaléka.

Vavró Istvánnak, az Igazságügyi Minisztérium munkatársának tanulmánya szerint a bűncselekmény csoportban a bíróságok leggyakrabban a felfüggesztett szabadságvesztést, a pénz főbüntetést alkalmazták körülbelül egyharmad-egyharmad arányban, végrehajtandó szabadságvesztést viszont csak az elítéltek 12,5 százaléka kapott. A bűncselekmény csoporton belül a leggyakoribb arányban – 18 százalékban – a hivatalos személy elleni erőszak fordult elő, ezt követte a bűnpártolás 11 százalékkal, majd a hamis vád és a vesztegetés 9-9 százalékkal.

A tanulmány megállapítja, hogy a vizsgált időszakban jelentősen emelkedett az embercsempészét, a hamis vád, a hamis tanúzás, a bűnpártolás, hivatali visszaélés, a vesztegetés miatt elítéltek száma. A szerző azonban megjegyzi azt is: az utóbbi bűncselekmény fajtánál nem állapítható meg, hogy elkövetése ténylegesen gyakoribbá vált vagy csupán a felderítési arány javult. A tanulmány szerint a kényszervallatás miatt elítéltek száma az összességében alacsony esetszám ellenére is figyelemre méltó. Az időszak elején 2, 1995-ben 25, 1999-ben 29, tavaly pedig 25 ember bűnösségét mondták ki a bíróságok kényszervallatás miatt. Az embercsempészések miatt elítéltek száma a vizsgált időszakban mintegy másfél ezer volt, ennek több mint háromnegyedét azonban az időszak második felében bírálták el. Hivatali visszaélés miatt 1991-ben 39 embert marasztaltak el, 2000-ben azonban már 113-at.

Bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekménye miatt a tíz évben összesen mintegy félezer embert ítéltek el, hivatalos személy elleni erőszak miatt pedig 4267-et. Az elítéltek száma a jelzett időszakban ingadozott: 1991-ben 366 volt, 1994-ben 527, 2000-ben pedig 404. A hamis vád miatt elítéltek száma az évtizedben összesen mintegy kétezer, a tendencia azonban egyértelműen emelkedő. Az időszak kezdetén e bűncselekmény miatt száz embert ítéltek el, 2000-ben már 322-t. Vesztegetés miatt a tíz év alatt 2000 embert ítéltek el. Az időszak kezdetén 123-at, 1995-ben 219-et, 1999-ben 295-öt és a következő évben is csak eggyel kevesebbet. Érdekesség, hogy a hatóság vagy hivatalos személy megsértése elnevezésű bűncselekmény miatt elmarasztaltak száma az 1991. évi 130-ról 1994-ig 228-ra emelkedett, az azt követő évtől viszont már csak 1-6 között mozgott az emiatt elítéltek száma.