Amint az ismeretes, a Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület felkérte a Dr. Magyar György és Társai Ügyvédi Irodát, és annak vezetőjét, Dr. Magyar Györgyöt, hogy vizsgálja meg jogi szempontból a Vodafone (V.R.A.M. Rt.) Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása és az 1 Gigabyte-os adatforgalmi korlátozás nyomán kialakult helyzet jogi vonatkozásait.

A jogi véleményezést, és az ÁSZF áttanulmányozását a Dr. Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda elvégezte, és 2003. március 20-án NETÉRT és az érintett előfizetők képviseletében a mellékletben található felszólító levéllel fordult a V.R.A.M. Rt-hez. A NETÉRT a jogi állásfoglalás ismeretében tartja magát előző álláspontjához, amely szerint a Vodafone Általános Szerződési Feltételei jogszabályellenesek lehetnek, és egyben sérthetik a fogyasztók törvényes érdekeit. Az ügyben felmerülhet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvények megsértésének a gyanúja, valamint a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásáról és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó tilalmakat megsértésének a lehetősége is.

A NETÉRT ismételten felszólítja a V.R.A.M. Rt-t, hogy vonja vissza az adatforgalmi korlátozást, és tegye lehetővé 2002. július 15. és 2003. február 28. közt szerződő ügyfelei számára – akik már az előfizetéskor igényelték a GPRS Internet szolgáltatást – az előfizetői szerződés felbontását anélkül, hogy a hűségnyilatkozatban foglalt összeget megfizetnék. Ezen felül, a NETÉRT kinyilvánítja szándékát, amennyiben a V.R.A.M. Rt. elzárkózik az ügy békés, peren kívüli rendezése elől, az illetékes hatóságoknál (Gazdasági Versenyhivatal, Hírközlési Felügyelet, Fogyasztó Védelmi Felügyelőség) kezdeményezi a helyzet vizsgálatát, és polgári peres eljárást kezdeményez.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Németh Attilához, a NETÉRT Egyesület elnökéhez, az elnokseg@netert.hu ill. a nattila@netert.hu címen, vagy a (06) 30 9325 720 telefonszámon, vagy a Dr. Magyar György és Társai Ügyvédi Irodához, Dr. Magyar Györgyhöz, a 329 2972, vagy írásban a 339-8306-os telefax számon.