Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A módosítás az egyszerűsített vállalkozói adóról (eva), a helyi adókról, az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényeket érinti. Az adótörvények korrekciós, technikai jellegű módosítása a minimálbér adómentessé tétele kapcsán az adójóváírással kapcsolatos értelmezési problémák megszüntetése, továbbá a kettős adóztatás egyértelmű kizárása miatt vált szükségessé.

Az eva-törvény kiegészül azzal a ponttal, amely szerint a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt csökkenti az az adóévi bevétel, amelyet a számviteli törvény rendelkezései szerint az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt nyitást követő korrekciós tételként számolt el. Az adókról, járulékokról szóló törvények módosítása értelmében a 2002. évre érvényesíthető adójóváírás összege nem lehet kevesebb, mint a személyi jövedelemadó (szja) törvény 2001. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti mérték figyelembe vételével megállapított jóváírás.

Önadózás esetén a bevallás adatai alapján az állami adóhatóság magánszemélyenként kiszámítja a 2001. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti mérték figyelembevételével megállapított jóváírás és az szja-törvény 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti adójóváírások különbözetét. A módosítás kitér arra, hogy a kiszámított, illetve megállapított különbözet és késedelmi kamata a magánszemély adóbevallását, vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolását nem érinti. A törvény a kihirdetés napján lép hatályba úgy, hogy rendelkezéseit általánosságban 2003. január 1-jétől kell alkalmazni; ez alól kivétel az szja-törvény adójóváírásra vonatkozó része, amit a 2002. évi adó megállapításakor kell alkalmazni.