A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatala nyilvántartásba vette a MÁV Informatika Kft.-t, mint minősített hitelesítés-szolgáltatót az elektronikus aláírásról szóló törvény alapján. A MÁV Informatika Kft. a második hazai minősített szolgáltató.

A HÍF 2003. április 2-i határozatával nyilvántartásba vette minősített hitelesítés-szolgáltatóként, a MÁV INFORMATIKA Kft-t. A Felügyelet eljárását az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 151/2001. (IX. 1.) számú kormányrendelet szerint folytatta. A HÍF megállapította, hogy a MÁV Informatika Kft. megfelelt az elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesített szolgáltatókra vonatkozó szigorú informatikai, biztonsági, minőségbiztosítási követelményeknek.

A Felügyelet minősítési eljárása során – többek között – megvizsgálta a szolgáltatónál a technikai, a működési, a személyi feltételeket és a biztonsági követelmények betartását. A kérelmező az eljárás során felmerült észrevételekre (műszaki megoldások, alkalmazott folyamatok, szabályzatok és szerződési feltételek) a kiegészítéseit határidőre megtette. A Felügyelet megállapította, hogy a MÁV Informatika Kft. az elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesítés -szolgáltatás nyilvántartásba vehető. Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódóan további információk és hivatalos közlemények, hatályos nyilvántartások megtalálhatóak a HÍF honlapján.