A Hírközlési Döntőbizottság május 5-i ülésén határozatot hozott a GTS-DataNet Kft. és a Matáv Rt. távközlési díjmegosztással kapcsolatos jogvitájában.

A Hírközlési Döntőbizottság felhívja a Matáv bankszámláját vezető Kereskedelmi és Hitelbankot, hogy a GTS-DataNet részére a 2002. január 1-jétől 2002. október 10-ig terjedő időre járó 5 054 529 forintot utalja át a Matáv számlájáról a GTS-DataNet ugyanennél a banknál vezetett számlájára.

A HDB végrehajtó határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, illetve – az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a határozat kézbesítésétől számított három nap alatt kifogást terjeszthet elő a Hírközlési Döntőbizottságnál. A végrehajtási kifogásról a Hírközlési Döntőbizottság azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül határozattal dönt – szól a határozat. A döntés indoklása kifejti: a HDB tavaly június 3-án kötelezte a Matávot, hogy nyolc napon belül utalja át az internet szolgáltató GTS-DataNetnek az internetdíj megosztásból őt megillető díjat, mivel a telefontársaság visszatartotta a kiszámított díj 4 százalékát beszedési kockázat címén. Emlékezetes, hogy 2001. december 23-án jelent meg a kormányrendelet, amelyik kimondta, hogy az internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért az előfizetőknek felszámított percdíjakból az internetszolgáltatót illeti meg a felszámított díj harminc százaléka – a nappali órák után. Míg a csúcsidőn kívüli időszak után a felszámított díj tíz százaléka jár a világhálós cégeknek. A jogszabály nem adott lehetőséget semmilyen címen a GTS-DataNetet megillető összeg csökkentésére. Az elmúlt időszakban a jogvitában álló két szolgáltató képviselői konzultációt tartottak a HDB kezdeményezésére, amelyen megállapodtak a kérdéses időszak után járó díjhányadban, nettó 4 043 623 forintban – amely összeghez kapcsolódó áfa megtérítésére is igényt tartott az internetszolgáltató. Így a követelés teljes összege 5 054 529 forinra módosult. A konzultáción a távbeszélő szolgáltató képviselője az általános forgalmi adó követelésének jogosságát nem vitatta, azonban annak végrehajtási eljárásban történő érvényesítésével – technikai okokra hivatkozva – nem értett egyet.

A HDB határozata végül kiemeli, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium februári rendelet módosítása egyértelműen szabályozza a díjmegosztás számlázásának kérdését. “Az internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért felszámított díjat a távbeszélő szolgáltató saját költségén köteles kiszámlázni az előfizetői részére.”