Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése szerdai határozatában üdvözölte a magyar kedvezménytörvény két nappal ezelőtti módosítását, de sürgette a magyar kormányt és parlamentet a törvény további átalakítására.

A magyar kedvezménytörvényről szóló határozatában a közgyűlés elvben kedvezően fogadja az anyaállamoknak más államokban élő kisebbségeik kulturális, nemzeti, nyelvi azonosságuk megőrzéséhez nyújtott támogatását, hangsúlyozza azonban: az anyaállamoknak a segítség nyújtásánál ügyelniük kell, hogy azt mind formájában, mind tartalmában elfogadja az az állam is, amelyhez a kisebbségek tartoznak. A határozat kimondja: a kisebbségek sorsáért a felelősséget minden esetben alapvetően az az ország viseli, amelynek az illető kisebbség tagjai az állampolgárai.

A határozat kimondja, hogy az etnikai kisebbségek védelmében az államoknak kétoldalú és nem egyoldalú alapon kell eljárniuk, s megállapítja, hogy 2001-ben elfogadott magyar törvény néhány szomszédos ország részéről bírálatokat váltott ki ennek az elvnek a mellőzése miatt. Elismeréssel szól a Románia és Magyarország közötti Egyetértési Memorandum létrejöttéről, s megállapítja: több olyan pont, amely problémát okoz, elfogadható vagy módosítható lett volna, ha előzetesen a magyar-román memorandumhoz vezető egyeztetés előzte volna meg.

A határozatban “(12.B pont) A közgyűlés tudomásul veszi és üdvözli, hogy a magyar Országgyűlés 2003. június 23-án módosította a szomszédos országokban élő magyarokról szóló törvényt számos olyan ponton, amely korábban bírálat tárgyát képezte. Ez a módosítás azonban nem kétoldalú tárgyalások alapján jött létre. (13. pont) A Közgyűlés ezért nyomatékosan kéri Magyarország kormányát és parlamentjét, hogy találjon módot 2001. június 19-i, a kisebbségeknek biztosított kedvezményes bánásmódról szóló törvény további módosítására olyan formában, hogy az a szomszédos országokkal történő tárgyalásokon és kétoldalú egyezményeken alapuljon.”