Július 1-jén lép életbe az új kórháztörvény, valamint a köztisztviselői törvény, a büntető- és a polgári eljárásról szóló törvények módosítása, s elkezdenek tárgyalni az ítélőtáblák.

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény, az úgynevezett kórháztörvény az egészségügyi szakmai befektetők számára is lehetőséget ad az intézmények gazdasági átalakításában való részvételre.

Az egészségügyi szolgáltató az ellátási szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a meghatározott szolgáltatásokat az előírt szakmai színvonalon nyújtja. A közreműködő a saját tulajdonában vagy használatában lévő eszközökkel, személyesen vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal nyújtja a szolgáltatást.

A köztisztviselői törvény életbe lépő módosítása visszaállítja az ügykezelők közszolgálati jogviszonyát, lehetővé teszi a polgármesterek illetményének emelését és kiterjeszti a lakáshoz jutást elősegítő állami készfizető kezességvállalást.

A törvény 150 százalékról 200 százalékra emeli az összes köztisztviselő számára a ruházati költségtérítés mértékét, 2003. január 1-jei, visszamenőleges hatállyal.

A büntetőeljárási törvény új szabályai közé tartozik a nyomozás gyanúsítástól számított kétéves határideje, a felnőttek előzetes letartóztatásának három évben történő korlátozása, az óvadék és a pótmagánvád intézménye.

A polgári perrendtartás július 1-én hatályba lépő módosítása lehetővé teszi, hogy az elhúzódó eljárások miatt bepereljék a felek a bíróságot.

A törvény szerint, ha a félnek a per tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való joga sérül, kártérítésre tarthat igényt. Ebben az ügyben a bíróság soron kívül jár el. A kártérítés megállapítását az sem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható.

Fél évszázados szünet után, július elsejétől, ismét négyszintű a bírósági rendszer Magyarországon, ugyanis három ítélőtábla kezdi meg működését, Budapesten, Pécsett és Szegeden.

A megyei bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság között elhelyezkedő új bírósági fórumok a megyei bíróságok elsőfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálják el büntető, polgári és közigazgatási ügyszakban.

Áfakötelessé válik július 1-től a nyelvi képzés, felnőttoktatás, ez alól csak az akkreditált nyelvtanfolyam kivétel.