Szerdán várhatóan ítéletet hirdet a Fővárosi Bíróság a prostituáltak egyesülete és a közigazgatási hivatal közötti újabb perben.

Az eljárás azért indult, mert a II. kerület tavaly óta nem közölte: hol vannak a védett területek a városrészben, ahol nem dolgozhatnak prostituáltak, a hivatal a kerületi elutasító választ pedig helyben hagyta. Korábban, amikor a XI. kerületi védett utcák miatt pereskedtek a felek, a bíróság a prostituáltak egyesületének adott igazat.

Az egyesület 2002 januárjában fordult ez ügyben kérelemmel a II. kerület önkormányzatának jegyzőjéhez. A jegyző azonban elutasította a kérelmet azzal, hogy sem a védett, sem a védettnek nem minősülő objektumokról nem rendelkezik nyilvántartással, és erre jogszabály sem kötelezi. Az egyesület a közigazgatási hivatalhoz fellebbezett, de a hivatal helybenhagyta az elutasító határozatot.

Az egyesület ezt követően a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresetében azt kérte, helyezzék hatályon kívül a két említett határozatot, és kötelezzék a közigazgatási hivatalt új eljárás lefolytatására.

A korábbi tárgyaláson az alperes közigazgatási hivatal képviselője a kereset elutasítását kérte. Úgy vélekedett, hogy a prostituáltak által használható területek kérdésköre államigazgatási úton nem oldható meg. Szerinte a hatósági bizonyítvány mindig adott időpontban meglevő állapotot rögzít. Ha megváltoznak a körülmények, akkor akár a bizonyítvány kiadását követő napon is védetté válhat az addig védettnek nem számító terület. Az egyesület jogi képviselője szerint viszont, arra hivatkozással, hogy rossz a jogszabály, nem lehet a kérdést félresöpörni.