2003. január 1-jétől módosultak a munkáltató, a bér kifizetője által adott iskolakezdési támogatás adómentességére vonatkozó szabályok.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 1. számú mellékletének 8.30 pontja értelmében a munkáltató, a bér kifizetője a tanévkezdéssel járó terhek enyhítése érdekében természetbeni juttatásként adómentes iskolakezdési támogatást nyújthat dolgozóinak a törvényben rögzített – az alábbiakban ismertetett – feltételek megvalósulása esetén.

A támogatásban a gyermek, tanuló részesülhet családi pótlékra jogosult szülője vagy a vele közös háztartásban élő házastársa útján. Gyermeknek az általános iskolai tanulmányait az adott tanévben megkezdő gyermeket, tanulónak pedig az általános vagy középiskolában tanulmányokat folytató fiatalt kell tekinteni.

A juttatás akkor adómentes, ha annak a szülő vagy házastársa útján nyújtott összege nem haladja meg gyermekenként az évi 10 ezer forintot. A juttatásban azonban a gyermek, tanuló mindkét szülő (vagy a vele közös háztartásban élő házastárs) útján részesülhet akkor is, ha az érintett magánszemélyek azonos munkáltatónál dolgoznak.

A támogatás adómentesen a tanév első napját megelőző 60 és az azt követő 30 napon belül adható. 2003-ban ez a július 2 – október 1. közötti időszakot jelenti, beleértve az időszak első és utolsó napját is.

A munkáltató, a bér kifizetője a támogatást három formában nyújthatja:

  • tárgyi formában tankönyv, taneszköz, ruházat juttatásával;
  • ezen termékek vásárlásáról a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló számla ellenértékének megtérítése formájában;
  • kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában. (Ebben az esetben nem szükséges a munkáltató nevére szóló készpénzfizetési számla kiállítása, a törvényi adómentességi feltétel teljesítéséhez elegendő az utalványt forgalmazó társaság számlája.)

A munkáltatónak, a bér kifizetőjének az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalmaznia kell a magánszemély adóazonosító jelét, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes azonosító adatait). A nyilvántartást nem kell az adóhatósághoz eljuttatni, hanem az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

Az említett feltételeknek bármely okból nem megfelelő vagy pénzben adott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.