Az idei év második felében is folytatja az európai uniós csatlakozással összefüggésben a jogharmonizációs feladatokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – nyilatkozta Bots Dénes, a tárca jogi főosztályvezetője.

Az év második felében az uniós csatlakozásra történő felkészülés során a gazdasági tárca folytatja a jogharmonizációs tevékenységet. Kiiktatják a magyar jogszabályokból azokat a rendelkezéseket, amelyeket az elsődleges és a másodlagos közösségi jog rendeletei szabályoznak.

A főosztályvezető a jogharmonizációs folyamat feladatai közül kiemelte az állami szavazatelsőbbségi részvényekre (aranyrészvényekre) vonatkozó szabály módosítását. A koncepciót – mely várhatóan augusztusban kerül a kormány elé – közösen dolgozta ki a gazdasági tárca, a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium.

A jogszabály kapcsán Bots Dénes elmondta, az Európai Bíróság nem tartotta a közösségi joggal összeegyeztethetőnek, hogy egy adott részvény névértékénél nagyobb szavazati hányaddal, illetve e részvényhez kapcsolódó különleges előjogokkal rendelkezzen az állam, mivel az a tőke szabad mozgását akadályozza.

A tárca megkezdte az új vasúti törvény kidolgozását is Az új törvény egyebek mellett szerződésben rögzítené az állam és a vasutak közti kapcsolatot és a célszerűbb működtetés érdekében feloldaná a mellékvonalak kizárólagos állami tulajdonát.

  • A jogharmonizáció miatt a második félévben javaslatot teszünk a közúti, légi és vízi közlekedést szabályozó törvények módosítására és még az idén sor kerül a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítására a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) kötött megállapodása értelmében – mondta el a főosztályvezető.

A kormány az idén februárban határozatot fogadott el a kabinet és az MKIK közötti együttműködési megállapodásról. Ennek értelmében a felek rendszeresen találkoznak, a gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok tervezeteinél bevonják a kamarai szakértőket. A megállapodás szerint a kamarák aktívabb szerepet kapnak az állami finanszírozású kereskedelemfejlesztés feladatainak ellátásában, a befektetés-ösztönzésben, valamint a vállalkozások európai integrációs felkészítésében.

Bots Dénes kiemelte, a jogharmonizációhoz kapcsolódóan módosítják a fogyasztóvédelmi törvényt is. Pontosítják a piaci felügyelet fogalmát, amely – a módosításnak megfelelően – az áruk és szolgáltatások biztonságával is foglalkozik majd. Aktualizálják a fogyasztók tájékoztatásával összefüggő kötelezettségeket, valamint a használati és kezelési útmutatók szabályozását. Külön kormányrendelet szabályozza majd az általános termékbiztonsággal összefüggésben azon szervezetek felállítását is, amelyek a csatlakozást követően uniós szinten képviselik a fogyasztókat alapvető jogi kérdésekben.

Még az idén a GKM a Belügyminisztériummal együtt kezdeményezi kormánynál a KRESZ módosítását, amely egyebek mellett érinti a buszsávban való közlekedés szabályozását is. Bots Dénes kiemelte: az ősszel új jogszabályt hoznak a tárcához tartozó célelőirányzatokkal kapcsolatos pályázatok felhasználásáról.