Szeptember elsejétől változnak a fogyasztói szerződések szavatossági és jótállási igényeinek, a reklamációk intézésének szabályai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendelete alapján.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a kereskedő továbbra is köteles, szolgáltató jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó kifogásáról, míg a fogyasztónak kifogása érvényesítéséhez be kell mutatnia az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A fogyasztó elsősorban javítást, vagy cserét, ha pedig erre nincs mód, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

A szavatossági időszak a július elsejei változások alapján 2 évre nő. Amennyiben a fogyasztó kifogását a szolgáltató vitatja, a vevő a vásárlást követő 6 hónapot követően kérheti a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvizsgálatát. Ennek eredménye azonban az eddigiektől eltérően nem lesz kötelező a vállalkozás számára.

A felek vitás igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik. A szolgáltatónak a hat hónapon belüli reklamációnál vélelmeznie kell, hogy a felismert hiba a vásárlás időpontjában már létezett, kivéve, ha ez a vételen a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A kötelező jótállásról szóló előírások a tartós fogyasztási cikkek esetében nem változnak.