A Magyarországon még szakmai körökben is jobbára ismeretlen értékpapírosítási ügyletek struktúrájáról és hazai jogi vonatkozásairól tart kerekasztal találkozót pénteken a White & Case ügyvédi iroda frankfurti és magyarországi képviselője.

Európában és Amerikában az értékpapírosítás már elfogadott és egyre népszerűbb finanszírozási és befektetési forma. Hazánkban ilyen ügylet ebben a formában még nem született, de Fóti Károly, a White & Case LLP munkatársa, aki a kerekasztal egyik előadója lesz, úgy véli, hogy a jelenlegi jogi akadályok ellenére az ilyen ügyletek előbb-utóbb utat törnek maguknak.

Olyan pénzügyi technikáról van szó, amikor egy cég valamilyen állandó bevételi forrását (pl. telefontársaság-telefonszámlák) mint követeléseket átruházza egy kizárólag a finanszírozás céljára alapított cégre (melynek csődkockázata múltbeli tartozások hiánya miatt alacsony). Ez a cég kötvényt bocsát ki ­ innen az értékpapírosítás elnevezés ­ melynek fedezete a rá átruházott követelések összege, a kötvényből befolyó összegeket pedig a követelések vételáraként fizeti ki a követeléseket átruházó cégnek.

Ilymódon a követeléseket átruházó cég előre megkapja a későbbiekben esedékessé váló követelései jelenértékét, amely azonnali és egyösszegű pénzforrást jelent számára. A pénzügyi technika egyik fő jellegzetessége a szakértő szerint a viszonylag alacsony kockázat, ami miatt az ilyen követelések fedezete melletti kötvény-kibocsátás olcsóbb, mintha a követeléseket generáló cég hitelt venne fel.