Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény egyik kártérítési szabályát.

A vizsgált rendelkezés korlátozta azt, hogy elmaradt jövedelméért a katona teljes kártérítést kapjon, ha kára a szolgálati viszonyával összefüggésben keletkezett. Az Alkotmánybíróság a jogszabályt azért találta alkotmányellenesnek, mert az elfogadható indok nélkül tért el hátrányosan a más foglalkoztatási jogviszonyban állókra vonatkozó hasonló törvényi rendelkezésektől.