Nem követett el szabálysértést a csepeli bíróság pénteki ítélete szerint az a tíz személy, akik a rendőrség szerint csütörtökön a szabálytalanul gyülekeztek és hídfoglalásra készültek.

Nem volt minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az eljárás alá vont tíz ember olyan kirívóan közösségellenes magatartást tanúsított volna, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkoztatást vagy riadalmat keltsen, azaz nem valósult meg a rendzavarás szabálysértése – indokolta a döntést Pitz Tibor, az eljárást vezető bíró.

Hozzátette: az sem bizonyítható kétséget kizáróan, hogy az eljárás alá vontak engedetlenséget tanúsítottak volna a velük szemben eljáró hivatalos személyek intézkedése ellen. Ezért szabálysértés hiányában a bíróság megszüntette az eljárást és a szabálysértési őrizetet azonnal feloldotta – mondta Pitz Tibor.