“Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” – 12. nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferencia és szakkiállítás – 2003. november 17-19.

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a Belügyminisztérium társrendezésében, illetve a Compexpo Kft szervezésében – idén 12. alkalommal rendezi meg a Budapest Kongresszusi Központban 2003. november 17-19. között a KRIMINÁLEXPO-IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást “kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” alcímmel. A rendezvény fővédnöke: dr. Szili Katalin a Magyar Országgyűlés elnöke.

Az Ügyészek Országos Egyesülete 1991. októberében, megalakulását követően szinte azonnal nemzetközi kriminál-informatikai konferenciát és kiállítást rendezett KRIMINÁLINFO’91 címen a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás átfogó informatikai korszerűsítése érdekében. A rendezvényen a hazai szakembereken kívül igen nagy számban vettek részt külföldi szakértők, így többek között az ENSZ és a HEUNI munkatársai. A tanácskozás a bűnüldözés átfogó informatikai korszerűsítése mellett foglalt állást és az is megfogalmazódott, hogy ennek megteremtése érdekében szükség van egy olyan alkotóműhelyre, ahol a különböző bűnüldöző és bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, illetve az informatikai vállalatok kölcsönösen tájékoztathatják egymást fejlesztéseik irányairól és eredményeiről, amelynek következményeként a leghatékonyabb megoldások kerülhetnek alkalmazásra.

E cél megvalósítása érdekében született meg a KRIMINÁLEXPO konferenciasorozat gondolata, s az első ilyen eseményre 1992. júniusában került sor. A téma fontosságára figyelemmel a rendezvény felett Göncz Árpád köztársasági elnök úr vállalta a fővédnökséget, míg a témával érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői védnöki szerepet láttak el. E konferencián 83 előadó – közöttük 25 külföldi – tanácskozott a bűnüldözés és igazságszolgáltatás időszerű kérdéseiről.
Az üzleti élet élénk érdeklődését bizonyította, hogy a Budapest Nemzetközi Vásárközpontban rendezett KRIMINÁLEXPO konferenciával párhuzamosan 58 kiállító – köztük 9 külföldi vállalat – mutatta be a legújabb technikai megoldásait.

A rendezvényen olyan világcégek is képviseltették magukat, mint a BULL, a KREUTLER, és a Műszertechnika Computer Rt., de a támogatók között volt található az ASCOM, a DIGITAL, az ELIN, az ERICSSON, az IBM és a UNISYS-SYSLAND. A világcégek részvétele kifejezésre juttatta, hogy Magyarországot a térség egyik leggyorsabb fejlődés előtt álló országának tartják.

A tanácskozás gondolata szerint a közbiztonság problémái szoros összefüggésben állnak a biztonság egyéb területeivel, így megoldás csak egy komplex megközelítéstől várható. Ennek a gondolatnak a jegyében vált a rendezvény alcímévé 1993 óta a „Kommunikáció a biztonságos világért”, és ez utalt arra a tartalmi változásra is, hogy a rendezvényen ezentúl hangsúlyt kaptak a biztonság egyéb, kapcsolódó területei is, így a közlekedésbiztonság, az adatvédelem és az adatbiztonság, továbbá a környezetbiztonság is. Az 1993-as rendezvényen már 107 előadó vett részt, köztük 42 külföldi. A KRIMINÁLEXPO-t ez a komplexitás tette egyedülállóvá, hiszen Európában egyetlen hasonló rendezvény sem fogta át a biztonság témakörét ilyen széles körűen.

Az 1994-es évben – az előző év tapasztalatai alapján, a komplexitást megtartva – a KRIMINÁLEXPO megnevezés mellett a HISEC fogalom is megjelent, amely az adatvédelem, adatbiztonság témakörének kiemelt kezelésére kívánt utalni. Ez évben 5 munkacsoportban került megrendezésére a konferencia, melyeken összesen 124 előadó, köztük 39 külföldi mondta el véleményét a különböző problémák megoldhatóságáról.

A korszerű bűnüldözési, az adatvédelmi, adatbiztonsági konferencia mellett komoly környezetvédelmi konferencia megrendezésére került sor, ahol többek között 16 külföldi előadó segítségével vált egyértelművé, hogy e témakör a biztonság egyik legfontosabb kérdése. A rendezők alapgondolatát igazolta az, hogy a kiállításon a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt a részvétel, hiszen 99 kiállító jelent meg a rendezvényen és a külföldiek ezúttal 12 országot képviseltek.

Az 1995. évi KRIMINÁLEXPO-n tovább folytatódott az önálló területek felerősödése és ennek megfelelően a rendezvény nevében az ENVISEC szó is megjelent, a környezetbiztonsági témakör kiemelt fontosságát jelezvén. A rendezőknek az a törekvése, hogy rendezvénysorozat olyan alkotó műhellyé alakuljon át, ahol nemzetközi üzleti kapcsolatok születnek, s amely szellemi és technikai adottságaival a régió szakmai fórumává válhat, egyre inkább megvalósult.

A következő éveket – az alapértékek megtartása mellett – a töretlen fejlődés jellemezte, mind a szakmai konferenciák, mind pedig a kapcsolódó kiállítások területén.

Jól jellemzi a konferencia nemzetközi elismertségét az a tény, hogy például 2002-ben az Európa Tanács számítógépes bűnözéssel kapcsolatos budapesti egyezményének a nemzetközi utótalálkozóját a KRIMINÁLEXPO keretében tartották. Az elmúlt évben – az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának konzultatív státuszát élvező – Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) a főtitkára útján képviseltette magát.

Töretlen az a gyakorlat, hogy a rendezvény védnöki tisztségeire a témával érintett minisztériumok és országos hatáskörű szervek vezetőit kérjük fel, így az egyes területek döntést előkészítő szakértői is aktívan részt vesznek a közös kommunikációkban. A KRIMINÁLEXPO jellemzője, hogy a védnöki szervek – az egyes részkonferenciák megszervezése mellett – egyben kiállítóként is megjelennek, bemutatva a legfrissebb technikai megoldásaikat, és egyúttal megfogalmazva a fejlesztés aktuális irányait.

Az idei KRIMINÁLEXPO-n – a korábbi évektől némileg eltérő módon – igyekszünk nyitni a szélesebb közönség irányába. Olyan rendezvényt szeretnénk megvalósítani, amely nemcsak a szűkebb szakma találkozását jelenti, hanem a nagyközönség számára is élvezetes és hasznosítható tartalommal szolgál. A kiállítás és a konferencia rendezvénysorozatába ezért olyan elemeket igyekeztünk építeni, amelyek – reményeink szerint – egyre nagyobb látogatottságot eredményeznek, így a konferenciánk üzenete szélesebb körhöz tud eljutni.

Aki ellátogat 2003. november 17-19. között a Budapest Kongresszusi Központba, egyrészt megtapasztalhatja, hogy mire fordítja az állam – az egyes hatóságokon keresztül – a bűnmegelőzésre, a bűnüldözésre szánt költségvetési pénzeket (így az ő adóforintjait is), másrészt megismerkedhet a biztonságtechnikai, informatikai fejlesztések új irányaival, a civil szervezetek drogprevenciós munkájával, továbbá bepillantást nyerhet a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás kulisszái mögé

A KRIMINÁLEXPO eddigi történetéből is jól nyomon követhető, hogy mindig igyekezett választ adni az aktuális szakmai (elméleti és gyakorlati) problémákra. Már az elmúlt évben is különös hangsúlyt kapott a bűnmegelőzés kérdésköre, amely az idei évben – mind a kiállítás, mind pedig külön konferencia formájában – változatlanul előtérben van.

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány és a Belügyminisztérium közös “Bűnmegelőzési Napok” konferenciasorozata a KRIMINÁLEXPO mindhárom napjára tartogat érdekes előadásokat, amelyek a közalapítvány, a minisztérium, az önkormányzatok és a versenyszféra e területen elért eredményeit, valamint törekvéseit mutatják be.

Meghívott polgármesterek szólnak például az un. “Tanya” programba bevont települések eredményeiről, illetve a Dél-Balatoni Regionális Bűnmegelőzési Program tapasztalatairól.

A harmadik nap délutánján a bűnmegelőzési célú ifjúságvédelmi fórumok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek képzésének támogatására kiírt pályázat nyerteseit köszöntik és az elért eredményeket ismertetik majd.

Az állami, önkormányzati szerepvállalás mellett kiemelt cél a gazdálkodó szerveztek és – különös súllyal – a társadalmi szervezetek bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatainak feltérképezése, a találkozási pontok, a kooperációs lehetőségek megtalálása és kiszélesítése (különösen a kábítószer-probléma területén).

Az idei év újdonsága a civil szervezetek megjelenése a KRIMINÁLEXPO-n, a “Mini Civil Falu” keretében.

A “Civil Falu” elnevezés a Magyarországi Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségét takarja, amely 27 drogprevencióval, valamint ártalomcsökkentéssel foglalkozó civil szervezetet tömörít egységbe.

A KRIMINÁLEXPO-IT-SEC’2003 keretében november 17-19. között a szövetség 10 civil szervezete mutatkozik be “Mini Civil Falu” néven. A 10 civil szervezet logikai láncba felépített interaktív bemutatót tart az érdeklődőknek. A szervezetek egy előre megtervezett, jól látható stratégia mentén követik egymást, a megelőzés különböző szintjeit képviselve. A bemutató képzett drogprevenciós szakemberek kíséretével, vezetésével zajlik, szervezett formában. A résztvevők tehát nem passzív szemlélői a civil szervezetek kiállításának, hanem a szakemberek segítségével aktívan bekapcsolódnak az egyes témákba, így saját élményt szerezhetnek az ott elhangzottakról, látottakról, lehetővé téve azt, hogy részben személyes hozzáállást, saját véleményt, a bemutató végére pedig egy egészségesebb attitűdöt formáljanak a drogproblémáról, annak kezeléséről, esetlegesen más alternatívák választásáról.

A “Mini Civil Falu” rendezvényét az ország különböző pontjáról érkező középiskolás csoportok szervezetten is látogatják majd, akik csapatot alkotva, vetélkedő formában jutnak el az egyes “állomásokra”. Végül a csapatok teljesítményét összesítik, és a legeredményesebb szereplőket díjazzák. A “Mini Civil Falu” természetesen nyitott a kiállításra, konferenciára érkező, érdeklődő felnőtt látogatók előtt is.

A KRIMINÁLEXPO-n – szakmai nap keretében tartott prezentációk során – az érdeklődők megismerkedhetnek a legújabb biztonsági és informatikai fejlesztésekkel. Olyan érdekességekkel találkozhatunk, mint például a hordozható röntgensugaras drog- és robbanóanyag detektáló berendezés, vagy a valósidejű navigációs flottakövető rendszer.

A bűnüldözés, a biztonságtechnika, a távközlés különböző újdonságai nemcsak az előadások keretében lesznek megismerhetők, hanem a konferenciához kapcsolódó szakkiállításon a látogatók közvetlen tapasztalatot, információt is szerezhetnek.

A szakmai kiállítók standjain olyan berendezések, programok is kipróbálhatók, amelyekkel csak itt találkozhat közvetlenül az érdeklődő közönség.

A rendezvény rangját emeli a KRIMINÁLEXPO-IT-SEC’2003 keretében megrendezésre kerülő Nemzetközi Büntetés-végrehajtási Konferencia. A számos – jelenlegi és leendő – uniós ország szakembereinek részvételével megrendezésre kerülő konferencia fő témája: az uniós csatlakozás börtönügyi kérdései Magyarországon és a többi EU tagjelölt országban.

A KRIMINÁLEXPO-IT-SEC’2003 nemzetközi jellegét erősíti a Nemzetközi Ügyészi Egyesület (IAP) képviselőinek látogatása a rendezvényen.

A KRIMINÁLEXPO idei újdonságai közé tartozik, hogy az Ügyészek Országos Egyesülete az expo keretében, 2003. november 19-én rendezi meg az ügyészségi fogalmazóknak, titkároknak, kezdő ügyészeknek meghirdetett perbeszédverseny országos döntőjét.

A vetélkedő – amelynek szervezésébe a Magyar Jogász Egylet is bekapcsolódott – közönsége bepillantást nyerhet egy képzeletbeli tárgyalóterem kulisszái közé, ahol a versenyzők egy-egy közismert film részletéből kiemelt bűncselekmény elkövetőinek szerepét értékelik. A perbeszédek előtt a közönség magával a tényállás alapjául szolgáló filmjelenettel is megismerkedhet, míg a szünetekben népszerű „tárgyalótermi” filmek részleteit élvezheti.

A perbeszédverseny – a kollégák, illetve a KRIMINÁLEXPO közönsége mellett – a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás felé “kacsingató” középiskolások, egyetemi, főiskolai hallgatók számára is érdekes és tanúságos lehet.

Idén először a Legfőbb Ügyészség – a KRIMINÁLEXPO társrendezője – önálló standdal jelentkezik, megismertetve az érdeklődőkkel az ügyészség munkáját, tevékenységét.

A KRIMINÁLEXPO területén internet kávézó szolgálja a látogatók és a részvevők felüdülését.

A korábbi évek hagyományának megfelelően, az Ügyészek Országos Egyesülete a KRIMINÁLEXPO első napjának estéjén a Stefánia palotában fogadást ad a meghívott vendégek tiszteletére.

KRIMINÁLEXPO-IT-SEC’2003
a rendezvény fővédnöke: dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke
főszervező: Ügyészek Országos Egyesülete
az Ügyészek Országos Egyesülete mellett társrendezők: Legfőbb Ügyészség, Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, Belügyminisztérium
rendezvény és kiállítás szervező: Compexpo Számítástechnikai, Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.
szponzorszervező: ART-FACE Bt.
kommunikációs partner: Matáv

A KRIMINÁLEXPO-IT-SEC’2003 részletes programja, a konferenciák, a szakkiállítások, a szponzorok megtekinthetők a rendezvény honlapján: http://www.kriminalexpo.hu
A kiállítás és a programok látogatása, valamint a konferenciákon történő részvétel térítésmentes.

Szakkiállítás:
http://www.kriminalexpo.hu/…iallitas.php
Biztonsági és informatikai fejlesztések:
http://www.kriminalexpo.hu/cgi-bin/tf.php
Bűnmegelőzési napok:
http://www.kriminalexpo.hu/…egelozes.php
Mini Civil Falu:
http://www.kriminalexpo.hu/…inicivil.php
Büntetés-végrehajtási nemzetközi konferencia:
http://www.kriminalexpo.hu/…n/bvkonf.php
Perbeszédverseny:
http://www.kriminalexpo.hu/…erbeszed.php

A rendezvény a Jogi Fórumon:
http://www.jogiforum.hu/…zvenyek/1189

További rendezvények:
http://www.jogiforum.hu/rendezvenyek/